Trelleborg däck
Däck

Trelleborg rapport för Q3 2019

Mer krävande affärsklimat ”Det tredje kvartalet präglades av en något svagare organisk försäljningsutveckling inom ett antal marknadssegment, vilket delvis kompenserades av en god utveckling inom flygindustrin samt av en markant