Debatt: Swedac svarar SFVF

bilbranschen fordonsbranschen

Det här är en debattartikel, åsikterna är debattörens egna.

Med anledning av ett debattinlägg nyligen vill Swedac klargöra vilken roll myndigheten har för besiktning av gasfordon. Inlägget, undertecknat av SFVF, innehöll felaktigheter både vad gäller hur ackreditering fungerar och vilken roll Swedac har.

Besiktning av gasfordon omfattas av nya föreskrifter från Transportstyrelsen i maj förra året. De nya reglerna kom till sedan bränsletankar i gasfordon exploderat vid tankning och en mer noggrann kontroll av tankarna sågs som nödvändig. Numera kontrolleras tankarna vid varje besiktning på ett av två sätt. Antingen måste fordonsägaren frilägga gastanken inför besiktningen, eller så tar ägaren med ett intyg till besiktningen där det framgår att gastanken och det övriga bränslesystemet är i fungerande skick. Intyget kan utfärdas av fordonstillverkaren, fordonstillverkarens representant eller företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation eller kontroll, av bränslesystem för gas.

För den som äger ett gasfordon kan processen innebära en viss påfrestning, då besiktningen blir mer omfattande än för andra fordonstyper. I flera forum har bilister uttryckt frustration över detta. Nu lyfter branschorganisationen SFVF fram den frustration som finns hos verkstadsföretagen. SFVF menar att tillämpningen av de nya föreskrifterna har lett till snedvriden konkurrens bland verkstäder. Om så är fallet kan Swedac inte ta ställning till. Däremot är det direkt felaktigt att det skulle vara Swedacs agerande som lett till den av SFVF beskrivna situationen. Beskrivningen måste bero på en missuppfattning av Swedacs uppgift.

Swedacs roll är att ackreditera de företag som utför fordonsbesiktning. Att företag som besiktigar fordon är ackrediterade är ett lagkrav. För att bli ackrediterad prövas besiktningsföretagens kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt en standard. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering. Syftet med all ackreditering är att kunna säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö.

När de nya kraven för besiktning av gasfordon trädde i kraft förra året var, och är, Swedacs roll att kontrollera att de företag som utför fordonsbesiktning lever upp till kraven för sin ackreditering. Swedac kontrollerar alltså bland annat att besiktningsföretagen har ett kvalitetssäkrat system för att kontrollera de intyg som fordonsägare kan välja att ta med till besiktningen, för att visa att bränsletanken är kontrollerad på ett korrekt sätt. Däremot är det upp till besiktningsföretaget som utför kontrollen att bestämma vilka intyg de ser som godtagbara. Vilka krav som ställs på intyget framgår av Transportstyrelsens föreskrift.  

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska intygen för att kunna utgöra underlag för besiktning innehålla vissa uppgifter men också vara utställt av en godkänd källa, alltså krav på vem som skrivit intyget. Ett besiktningsorgan som besiktigar gasfordon måste därför ha en säker rutin för att kontrollera att de intyg de godtar uppfyller kraven både vad gäller innehåll och källa. En säker rutin för kontroll av intygen kan se ut på olika sätt och Swedac utformar inte kraven för detta. Att besiktningsföretagen har rutiner för att säkerställa detta är dock en förutsättning för att företagen ska få vara ackrediterade. Swedac står för tillsynen av att besiktningsföretagen lever upp till dessa krav. Det innebär inte att Swedac ställt eller ställer krav på besiktningsföretagen om vem som ska få skriva intyg som godtas som underlag för besiktningen.

Vad Swedac arbetar för? Att skapa tillit till det system som gör att svenska fordon motsvarar högt ställda krav på trafiksäkerhet.

Michael Johansson
Enhetschef för enheten för fordon och kontroll
Swedac

Debattinlägg: För vem arbetar Swedac

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!