Försäljning tvåhjulingar september 2019

Statistiken över nyregistrerade två- och trehjuliga fordon ligger relativt stilla jämfört med samma period 2018.

Sett över hela säsongen har 3 % fler motorcyklar registrerats medan antalet för september backar med 7 % jämfört med 2018. Det är också tydligt att säsongen nu börjar att mattas av och att vi redan i oktober kan börja dra slutsatser för säsongen 2019.

Mopederna går också relativt starkt men då siffrorna för 2018 inte är direkt jämförbara på grund av teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4 är det svårt att utläsa ur den rena statistik vi från McRF numer väljer att redovisa.

Medan rapporterna visar att el-cykelmarknaden närmast imploderat efter det att el-premien togs bort 2019 är det fantastiskt roligt att se att eldriften fortsätter att ta marknadsandelar och är med all säkerhet en viktig orsak till att siffrorna för mopedsegmentet ser bra ut.

Moped- och motorcykelbranschen i Sverige

Motorcyklar totalt
Januari – september 2018 10 551 Januari – september 2019 10 819 + 3%
Varav trehjuliga MC
Januari – september 2018 193 Januari – september 2019 230 + 19%
Mopeder
Januari – september 2018 [1] 13 780 Januari – september 2019 11 909 – 14%
Varav eldrivna mopeder
Januari – september 20181 2 361 Januari – september 2019 2 899 + 23%

Enbart september:

2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 732 683 – 7 %
Varav trehjuliga MC 13 18 + 38 %
Mopeder totalt 1281 1204 – 6 %
Varav eldrivna mopeder 631 334 + 23 %

* Ny statistik

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen i deras egna kanaler.

Mopedbilar kan på grund av namnet misstolkas vara en form av moped, men det som likställer de fordonen är gränsen på en maxhastighet av 45 km/h. I alla andra perspektiv är en mopedbil en form av fyrhjuligt personligt transportfordon. Inga medlemsföretag i McRF importerar eller distribuerar mopedbilar. Vi redovisar därför från och med augusti 2019 inte mopedbilar i McRF statistikrapporter.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

[1]2018 års statistik inte direkt jämförbar pga. av teknikskifte från Euro 3 till Euro 4 2017-2018.

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!