Bensin- och dieselförsäljning i nivå med augusti 2018

bränsle statistik försäljning

I augusti ökade bensinförsäljningen minimalt, med ca 0,4 % och dieselförsäljningen minskade med ca 0,2 % i jämförelse med förra åretAllt enligt preliminär statistik från SPBI.

Johan G Andersson VD SPBI ” Intressant att notera att de totala drivmedelsvolymerna är relativt stabila jämfört med föregående år (-0.66% i augusti, och -0.5% ackumulerat), trots effektivare fordon och ökande oro för att ekonomin bromsar in. Ökande transporter är en bra indikator på konjunkturen i landet, och vi ser det som en positiv trend, där utmaningen och möjligheten ligger i att reducera utsläppen, inte transporterna”

Under augusti 2019 uppgick bensinförsäljningen till ca 278 000 m3 samt dieselförsäljningen till ca 574 700 m3, vilket är en ökning med ca 0,4 %, respektive minskning med ca 0,2 %, jämfört med samma månad föregående år.

Den ackumulerade försäljningen för bensin uppgick till ca 1 952 500 m3, vilket är en minskning med ca 2% samt den ackumulerade försäljningen för diesel uppgick till ca 4 126 200 m3, vilket innebär en ökning med ca 0,4 %. Allt i jämförelse med augusti 2018.

Augusti 2019 hade en leveransdag mindre än augusti 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.