Debattinlägg: För vem arbetar Swedac

bilbranschen fordonsbranschen

Det här är en debattartikel, åsikterna är debattörens egna.

Under större delen av det här året har allbilsverkstäder missgynnats och gasfordonsägare har tvingats köra onödigt långa sträckor för att få sitt gasfordon kontrollerat. Det har även inneburit att fordonsägare fått ökade kostnader och en onödigt hög miljöpåverkan. Det finns verkstäder som också får en ansträngd ekonomi p g a de inte är med på en ”lista” som godkända verkstäder. Fordonsägare och verkstäder mailar och ringer oavbrutet till oss säger Bo Ericsson vd för SFVF. Skälet är att Transportstyrelsen och Swedac inte tolkar Författningssamlingen på samma sätt. 

Helt plötsligt under våren kräver Swedac vid sin revision av besiktningsföretagen en noggrann verifiering av verkstäder. Det ska ske enligt nuvarande rutin (för verkstäder som inte är fordonstillverkarens godkända representant) och alltså att rutinen just med besök är det enda godtagbara sättet att verifiera bl.a. kompetens.

För att vara 100% säker kontaktade SFVF utbildningsföretag som utbildat både fria och märkesverkstäder. Utbildningsföretagen i sin tur skickade listor till oss på verkstäder som de har utbildat. Dessa listor har SFVF skickat till SWETIC och Tord Fornander som är ordförande på SWETIC. Vi finner det anmärkningsvärt att listor från fordonstillverkarens godkända representant accepteras men inte från SFVF/utbildningsföretagen. Enligt Konsumenttjänstlagens 4§ ska arbetet ske fackmässigt. Hur kommer det då sig att allbilsverkstäder måste ha en extra kontroll när vi har kunnat visa att kompetensen finns från utbildningsföretagen undrar Bo Ericsson?

Nu tvingas alla allbilsverkstäder trots SFVF och utbildningsföretagens intygande visa sin kompetens vid besök hos besiktningsföretagen. Det känns än mer olustigt eftersom Generaldirektören Ulf Hammarström gjorde nyligen följande uttalande:

”Ackreditering är ett system som tillämpas inom ett stort antal samhällsområden. Det skapar tillit och säkerhet i varor och tjänster, stärker svenska företags konkurrenskraft och bidrar till rättvis handel”.

https://www.swedac.se/fler-samhallssektorer-kan-dra-nytta-av-ackreditering/

Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap. 1 §) och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt (2 kap. 7 §).

Det första förbudet gäller när företag samarbetar för att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt eller på sätt som ger sådant resultat. Karteller är ett exempel på sådant förbjudet samarbete.

Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.

Konkurrenslagen “gynnar” de små företagen. Många typer av samverkan mellan små företag omfattas inte av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, om de inte tillsammans kontrollerar en väsentlig del av marknaden.

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är också till nytta för de små företagen eftersom det ofta är de som drabbas när ett stort företag missbrukar sin marknadsmakt. För vem arbetar Swedac avslutar Bo Ericsson?

Bo Ericsson, vd SFVF

Profilbild
About Joakim Held 749 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!