SFVF kräver RUT-avdrag på bilreparationer i glesbygd

rut-avdrag bilreparationer glesbygd
Foto: SFVF

SFVF, vill se ett utökat RUT-avdrag som även omfattar underhåll och reparation av privatägda personbilar på, i första hand, glesbygden. För att få skattereduktionen ska arbetet dessutom vara utfört av en lokal verkstad. Det skriver branschorganisationen i sitt förslag till regeringens utredare kring utveckling av RUT-avdraget.

Förslaget har sitt ursprung i det mobilitetsavdrag som SFVF lanserade tillsammans med Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, i anslutning till reseavdragskommitténs förslag tidigare i år. Huvudsyftet är att dels ett stöd till den bilberoende glesbygdsbon, dels att motverka den pågående bilverkstadsdöden – som slår hårt mot glesbygden – en form av glesbygdsstöd.

– Den föreslagna skattereduktionen ska avse arbetskostnaden för det nödvändiga bilunderhållet för boende i våra mest glest befolkade kommuner. Naturligtvis ska förutsättningarna för avdraget beredas av finansdepartementet och berörda myndigheter som Skatteverket, säger Bo Ericsson, branschdirektör på SFVF, och fortsätter:

– Det finns många vinnare på vårt förslag. Utöver en lägre bilkostnad får bilberoende glesbygdsbor en fackmässigt utförd reparation på ett sådant sätt som inte påverkar bilens trafiksäkerhet eller miljön negativt. För verkstäder på glesbygden är det ett indirekt glesbygdsstöd samtidigt som det även motverkar osund konkurrens som svartarbete.

I sitt förslag till regeringens utredare och finansdepartementet skriver SFVF:

”Avdraget, skattereduktionen, ska endast avse privatägda personbilar vars ägare är skriven i någon av landets, enligt Jordbruksverkets definition, cirka 30 glesast befolkade landsbygdskommuner. Arbetet som ger rätt till avdrag för arbetskostnaden, inklusive moms, ska avse service och reparation samt arbeten med inriktning på trafiksäkerhet och miljö (rostskydd, vindrutebyte, montering av extraljus, barnstolssystem, elektrisk motorvärmare, AC-service etc), men inte omfatta bilskadereparation som betalas av försäkringsbolag, montering av tillbehör som dragkrok, audiopaket eller motsvarande.

Arbetet ska vara utfört av en bilverkstad som har sitt säte eller registrerad filial i någon av de aktuella kommunerna. Arbetet utförs då fackmässigt, på ett sätt som inte påverkar bilens trafiksäkerhet eller miljön negativt.

Enligt tyska Wolks återkommande rapport över bilservice i EU, lägger en svensk bilägare i snitt knappt 6 000 kronor på bilunderhåll, bildelar och däck per år.”

I Sverige fanns det 5 209 bilverkstäder år 2005 och 3 688 stycken år 2019 enligt SFVF:s statistik. Det är främst glesbygden som har drabbats av bilverkstadsdöden.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!