Michelin stänger fabrik i Frankrike 2020

Michelin däck
Foto: Michelin

Michelin har meddelat att man planerar att stänga anläggningen La Roche-sur-Yon, i Frankrike, i slutet av 2020, och att inrätta ett storskaligt system för att stödja sina anställda

De anställdas engagemang, kvaliteten i den dialogerna och gruppens ansträngningar visade sig vara otillräckliga för att fullborda projektet, som syftade till att förstärka aktiviteten på La Roche-sur-Yon-fabriken. Detta projekt, som stöddes av en investering på 70 000 000 euro, gav inte de förväntade resultaten på grund av den strukturella omvandlingen av premiummarknaden för lastbilsdäck, både i Europa och utomlands: en europeisk marknad utan förväntad tillväxt, intensiva konkurrens, med budgetdäck-varumärken i ständig ökning.

Koncernledningens prioriterade uppgift är nu att stödja var och en av de 619 anställda att bygga deras framtida karriär. Michelin har åtagit sig att se till att varje person, enligt hans eller hennes situation och projekt, har ett val för framtiden.

Michelin att erbjuda alla berörda medarbetare möjlighet att stanna inom företaget. De många pensioneringar som planeras under de kommande åren, och rekryteringsbehoven gör det möjligt att erbjuda varje anställd flera befattningar på koncernens övriga platser i Frankrike. Detta system för intern rörlighet kommer att stödjas av särskilda åtgärder.

Michelin kommer att föreslå arbetsmarknadensparterna att arbeta med lösningar för att stödja och säkra medarbetarnas yrkesmässiga utveckling.

Bland de 1338 avlönade anställda vid Cholet anläggningen berörs 74 personer från verkstaden som levererar gummiblandningar till La Roche-sur-Yon av nedläggningen. Utöver åtgärderna för förtidspensionering kommer varje berörd medarbetare i Cholet att erbjudas en ny befattning. Anställda i de övriga franska fabrikerna kommer inte att påverkas.

För att finansiera denna operation kommer Michelin-gruppen göra en avsättning på cirka €120 000 000 i engångskostnader i koncernredovisningen den 31 december 2019.

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!