Viktig information om brandsäkerhet i elfordon

Bo Ericsson, VD Sveriges Fordonsverkstäders Förening

SFVF Och RISE släpper viktig information och rekommendationer om brandsäkerhet för elfordon. Det rör allt från laddning till hantering av krockskadade elfordon.

– Vid olyckstillbud kan man ställas inför okända brandrisker, till exempel med el- och hybridfordon, som använder stora volymer li-jonbatterier för energilagring, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Kunskapen och forskning som rör elfordon och krockskador är låg inom EU, men Sverige ligger i framkant. Förutom hot mot personsäkerheten och stora samhällskostnader, riskerar bränder med elfordon att fördröja övergången till förnyelsebara bränslen.

Ökad användning av markanläggningar under jord ställer högre krav på hanteringen av fordonsrelaterade brandrisker. Detta på grund av de stora konsekvenser som brand i en tunnel eller bussterminal under mark kan medföra.

– I Sverige utför vi cirka 600 000 skadereparationer årligen och då är riskerna större för en olycka eftersom batteriet kan vara skadat, säger Bo Ericsson.

Projektet, som genomförts av SFVF och RISE, har studerat risker i samband med såväl drift som vid laddning, samt tagit fram rutiner för hur skadade elfordon och batterier ska hanteras. Syftet med rekommendationerna är att skapa större förtroende för fordonsindustrin överlag, genom minskad risk för allvarliga bränder.

Här kan du läsa mer om rekommendationerna.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!