Trelleborg däck
Däcktillverkare

Bättre resultat för Trelleborg i Q2

Trelleborg kvartalsrapport april-juni 2018 “Fortsatt resultatförbättring” ”Trelleborg fortsätter att utvecklas väl. Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 6 procent, varav den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive projektaffärer,