Bättre resultat för Trelleborg i Q2

Trelleborg däck
"‘Copyright Trelleborg Wheel Systems"

Trelleborg kvartalsrapport april-juni 2018

“Fortsatt resultatförbättring”

”Trelleborg fortsätter att utvecklas väl. Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 6 procent, varav den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive projektaffärer, vilka främst består av offshore olja- & gasrelaterade verksamheter, ökade den organiska försäljningen med 4 procent, påverkad av en förbättrad efterfrågan inom många marknadssegment och flertalet geografiska regioner. EBIT, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till sin högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal.

Generell industri fortsätter att utvecklas väl i samtliga regioner. Vår närvaro i Asien fortsätter att stärkas. Efterfrågan på våra däck till såväl lantbrukssektorn som till industri- och entreprenadmaskiner växer fortsatt. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att efterfrågan på våra lantbruksdäck utvecklas starkare än den underliggande marknaden, främst drivet av ökade leveranser till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner. I jämförelse gick den för oss så viktiga europeiska traktorregistreringen ned med cirka 3 procent under perioden.

Vi har under sommaren slutfört två förvärv, ett i USA och ett i Nya Zeeland. Organiska initiativ fortsätter att vara i fokus, men vi fortsätter att söka kompletterande förvärv som stärker våra nischpositioner ytterligare.

Sammanfattningsvis har vi under perioden sett en positiv efterfrågesituation i flertalet av våra segment, och vi går in i det tredje kvartalet med en stärkt optimism. Därmed sagt, politiska och ekonomiska spänningar på den globala arenan har ökat, vilket kan komma att påverka såväl handel som investeringsvilja mer än vad vi ser idag.

För det tredje kvartalet blir vår sammanvägda bedömning att efterfrågan kommer vara i nivå med årets andra kvartal, med förbehållet att det tredje kvartalet är säsongsmässigt ett svagare kvartal på grund av semestertider i Europa. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 ökade med 6 procent och uppgick till 8 786 MSEK (8 265).

Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 4 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till 1 293 MSEK (1 089), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,7 procent (13,2). EBIT är den högsta någonsin för koncernen.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -32 MSEK (-76), i linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,40 SEK (2,92).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 069 MSEK (1 096). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 82 procent (98), påverkad av en något högre investeringsnivå.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 25 april 2018 för andra kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

About Däckavisen 1166 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!