350 000 bilar med vinterdäck och helårsdäck på sommaren?

vinterdäck helårsdäck

150 000 fordon i Sverige behåller vinterdäcken på över sommaren. Michelins årliga däckundersökning kring svenskars val av däck visar att de som bor i Malmöregionen byter till sommardäck i betydligt mindre utsträckning än i övriga landet. Att behålla vinterdäck på, som är tillverkade för en kallare väderlek, under körning de varma sommarmånaderna skapar miljöproblem och äventyrar säkerheten på våra vägar.

93 procent av bilisterna kör nu i juni på sommardäck. Fyra procent svarar att de har ”helårsdäck” på bilen, trots att denna däckkategori inte säljs i Sverige. Man kan reflektera kring att bilisterna i högre grad använder sig av helårsdäck på bekostnad av vinterdäck (jmf med tidigare mätningar), som i sig inte är olagliga på sommaren, men utgör en stor säkerhetsrisk.

Malmöområdet sticker ut i Sifo-undersökningen. Där kör bara 74 procent med sommardäck i juni månad, nitton procent använder helårsdäck och sju procent har dubbfria vinterdäck på sin bil. Sett till hela Sydsverige svarar 88 procent att de kör på sommardäck, att jämföra med Stockholmsområdet där 93 procent kör på sommardäck under sommaren.

Totalt innebär det alltså att tre procent av de svenska bilisterna i juni fortfarande kör omkring med dubbfria vinterdäck eller på någon typ av vinterdäck. Sett till Sveriges hela personbilspark, cirka 5 000 000 bilar[1], innebär det att cirka 150 000 bilar rullar med vinterdäcken på i högsommarvärmen. Lägger man till de fyra procenten som svarar att de kör på helårsdäck till denna grupp, så blir siffran 350 000 bilar som fortfarande inte bytt till sommardäck.

– Att så många fortfarande åker på någon form av vinterdäck i juni är oroväckande, säger Marcus Karlsson, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig på Michelin i Norden. Dessa däck saknar de egenskaper man önskar på svenska sommarvägar. Vi måste fortsätta att informera om riskerna med att köra på fel däck och vara lyhörda över hur de svenska bilisterna vill ha sin information.

I en tidigare rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut[2], visas att bromssträckan på torr asfalt i tester är cirka 15 procent längre för vinterdäck jämfört med sommardäck, oavsett hastighet före inbromsningen. På våt asfalt var bromssträckan omkring 20 procent längre för vinterdäcken.

Om undersökningen
Michelin genomförde första veckan i juni en Sifo-undersökning bland 4 000 nordiska bilister varav 1 296 i Sverige. Frågorna handlade om däck och trafiksäkerhet. Detta är åttonde året i rad som Michelin genomför undersökningen.

[1] Statistiska centralbyrån i maj 2018. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/
[2] Rapport – Jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:799982/FULLTEXT02.pdf

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!