Fordonsbranschen

Rejäl minskning av nyregistreringar i januari

Nyregistreringarna av personbilar minskade med 18 procent och lätta lastbilar med 57,5 procent men nedgången var väntad enligt BIL Sweden. – Det blev en väntad nedgång i januari för både personbilar och lätta lastbilar eftersom fordonsskattehöjningen vid årsskiftet medförde en

Fordonsbranschen

Stark avslutning av Volkswagen

2019 blev ännu ett bra år för Volkswagen på den svenska marknaden. Bilmärket blev återigen nummer ett bland svenska privatköpare. Laddhybriden Passat GTE var i december den populäraste laddbara bilen för tredje månaden i rad. När bilåret 2019 nu summeras

mopeder motorcyklar statistik
MC-Däck

Stabil marknad för tvåhjulsfordon 2019

Det är egentligen inga anmärkningsvärda förändringar i marknaden för tvåhjulsfordon för 2019. Antalet nyregistrerade motorcyklar ökade med 270 stycken (+ 2 procent) medan antalet mopeder minskade med ca 4% räknat på ett snitt de senaste tre åren. Det som är

Fordonsbranschen

Uppgång på bilmarknaden i oktober

Höjd prognos och fortsatt uppgång på bilmarknaden i oktober – BIL Sweden höjer sin nybilsprognos för i år från 335 000 till 345 000 bilar. Bakgrunden till den höjda prognosen är att vi förväntar oss att registreringarna kommer att öka kraftigt fram

MC-Däck

Registreringsstatistik augusti 2019

Motorcyklar och mopeder fortsätter gå starkt Augusti månad 2019 fortsätter visa starka siffror för moped- och motorcykelbranschen*. Antalet registrerade motorcyklar ligger två procent över motsvarande period för 2018. På mopedsidan ser det vid en första blick ut som om antalet

bilförsäljning elbilar
Fordonsbranschen

Ökning av antalet elbilar i april

– Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 44 procent i april jämfört med april förra året. Uppgången var särskilt stor för rena elbilar, plus 271 procent. Närmare hälften av de laddbara bilarna i april i år

fordonsbranschen
Fordonsbranschen

Drivmedelsförsäljningen i nivå med mars 2018

Försäljningen av bensin minskade svagt i jämförelse med mars månad 2018. Dieselförsäljningen ligger i nivå med föregående år och E85 fortsätter att öka. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Försäljningen av bensin minskade under mars månad och uppgick till ca

trafikanalys
Statistik

Fler omkomna i vägtrafiken 2018

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafikolyckor, jämfört med 252 året innan. Antalet omkomna personer i vägtrafiken 2018 var därmed det högsta sedan år 2011. Det visar Trafikanalys officiella statistik om vägtrafikskador. I vägtrafiken dödades 324 personer i olyckor under

körda mil personbilar
Statistik

Svenska personbilar körs fler mil

Under 2018 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 0,5 procent jämfört med året innan och nådde rekordnivån 6 842 miljoner mil. Körsträckan per bil var 1 200 mil. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

personbilsregistreringar
Statistik

Personbilsregistreringarna ner 40% i september

– Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus fortsätter att prägla bilmarknaden och skapa en stor ryckighet. Efter rekordsiffrorna i juni inför starten av Bonus-malus sjönk som väntat registreringarna kraftigt i juli, augusti och nu även i september. I september minskade

transportstyrelsen statistik
Statistik

27 omkomna i augustitrafiken på väg

Under augusti 2018 omkom 27 personer och 1 545 skadades (194 svårt skadade och 1 351 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen. Det är sju färre omkomna jämfört med augusti månad 2017, men ungefär

Statistik

Bilmarknaden augusti 2018

Fortsatt minskande bilmarknad i augusti Augusti blev ytterligare en månad med både minskad nyregistrering och försäljning. Nyregistrering av personbilar minskade med 16,8% och försäljning av nya personbilar minskade med 15,5%. Precis som förra månaden så påverkar införandet bonus malus fortfarande marknaden i stor utsträckning.

Fordon
Statistik

Försäljningsrekord för nya fordon i juni

– Juni blev som väntat en rekordstark månad för nya personbilar och lätta lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 72,9 procent och lätta lastbilar ökade med 193 procent. Det är rekord inte bara för en junimånad utan bästa månaden någonsin

Bensin och diesel försäljning
Statistik

Försäljningen av drivmedel vänder upp igen

Försäljningen av drivmedel ökade under årets fem första månader. Försäljningen av diesel mer än kompenserar för en fortsatt minskning av bensinförsäljningen. Även etanolbränslet E85 ökar. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Den tidigare nedgången i försäljningen av drivmedel har vänt

bilmarknaden
Fordonsbranschen

Rekordstark bilmarknad i maj

– Det var en fortsatt mycket stark bilmarknad i maj. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 6,7 procent och lätta lastbilar ökade med 32,7 procent. Både personbilar och lätta lastbilar nådde sin högsta nivå någonsin för en majmånad. Hittills i år

Fordonsbranschen
Fordonsbranschen

Laddbara bilar ökar i storstäderna

– Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökar kraftigt inte minst i storstäderna. Under de fyra första månaderna i år ökade registreringarna av laddbara bilar, med 66 procent i riket som helhet. I Stockholms län var uppgången ännu