Lägre försäljning av diesel och E85 i april

bränsle statistik försäljning

Försäljningen av E85 och diesel sjönk under april månad och bensinförsäljningen ligger i nivå i jämförelse med april 2018. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin ligger i nivå med april månad 2018 och uppgick till ca 233 300 m3, vilket är en lätt ökning med ca 1 500 m3 eller ca 1 % i jämförelse med april månad 2018. Den ackumulerade försäljningen till och med april uppgick till ca 859 200 m3 en minskning med ca 11 600 m3 eller ca 1%. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden.

Försäljningen av diesel minskade under april månad och uppgick till ca 465 300 m3. Vilket är en minskning med ca 11 500 m3 eller ca 2 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 938 200 m3 vilket är en ökning med ca 17 600 eller ca 1% jämfört med samma period föregående år. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7% FAME. HVO 100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

Under april 2019 uppgick E85 försäljningen till ca 4 900 m3 vilket är en minskning med ca 19 % eller ca 1 200 m3, jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 12 400 m3, en minskning med ca 11 %.

Johan G Andersson VD SPBI ” Försäljningen av bensin steg något mot föregående år, medan dieselförsäljningen sjönk svagt. Det är dock för låga nivåer för att säga något om trendbrott, då det var en färre leveransdag under april 2019.”

April 2019 hade en leveransdag färre än april 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!