Drivmedelsförsäljningen steg under första halvåret 2018

Bensin och diesel försäljning

Första halvåret 2018 visar på en ökning i försäljningen av drivmedel. Totalt ökade försäljningen av bensin, diesel och E85 med ca 68 900 kubikmeter eller nästan 2 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av rena och höginblandade biodrivmedel ökar även de räknat på årets fem första månader. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av diesel steg med ca 110 200 kubikmeter eller nästan 4 %. Försäljningen uppgick totalt sett till ca 3 000 300 kubikmeter. I volymen ingår låginblandade biodrivmedel som kan beräknas till ca 16 %. Försäljningen av biodrivmedlen HVO och FAME uppgick till ca 235 000 kubikmeter respektive 26 000 kubikmeter under årets första fem månader.

Bensinförsäljningen minskade något under första halvåret och uppgick till ca 1 463 900 m3. Minskningen var ca 55 200 kubikmeter eller ca 4 %. I bensinen ingår ca 5 % låginblandad etanol.

”Trenden mot en minskning av drivmedelsanvändningen är åtminstone tillfälligt bruten och är en konsekvens ökad ekonomisk aktivitet. Positivt är att användningen av biodrivmedel totalt fortsätter uppåt under 2018 vilket bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ulf Svahn vd på SPBI.”

Försäljningen av E85 steg kraftigt från låga nivåer och uppgick till ca 31 900 kubikmeter under första halvåret.

Uppgången för E85 måste ses i skenet av att det har varit mycket förmånligt att tanka E85 för de som har den möjligheten, säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Eldningsoljeförsäljningen sjönk något ca 3 900 kubikmeter eller ca 1 % och uppgick till ca 265 900 kubikmeter i perioden.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma perioder föregående år från SPBI.

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!