Laddbara bilar ökar i storstäderna

Fordonsbranschen

– Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökar kraftigt inte minst i storstäderna. Under de fyra första månaderna i år ökade registreringarna av laddbara bilar, med 66 procent i riket som helhet. I Stockholms län var uppgången ännu större, 73 procent. Det innebär att varannan ny laddbar bil registreras i Stockholms län, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.
– Stockholms län hade den högsta andelen (10%) laddbara bilar av de totala nyregistreringarna, följt av Jämtlands län (7,3%) och Hallands län (6,5%). Det visar att vi har en positiv utveckling för laddbara bilar även utanför storstäderna. Den höga andelen laddbara bilar i Stockholms län förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, fortsätter Mattias Bergman.

– Det är viktigt att det introduceras styrmedel även för användandet av laddbara bilar – och inte bara vid inköpstillfället. Därför är det kontraproduktivt och ologiskt att laddhybrider, som omfattas av sk klimatbonus i det nya bonus-malus systemet, inte tillåts i zon 3 i regeringens förslag till miljözoner, säger Mattias Bergman.

– Förutom styrmedel är det viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut så att de som köper en laddbar bil kan ladda sin bil, framför allt hemma i sin bostad eller på sitt arbete. Elbilar och laddhybrider ska inte begränsas till enbart de som bor i radhus eller eget hus. Vi behöver därför säkerställa att alla de som bor i flerbostadshus har tillgång till laddinfrastruktur, framhåller Mattias Bergman.

Sverige trea i Europa på laddbara bilar

– Färsk statistik från den europeiska branschorganisationen för fordonsindustrin, ACEA, visar att Sverige håller sig väl framme när det gäller introduktionen av laddbara bilar. Under det första kvartalet i år låg Sverige på tredje plats i Europa, efter Norge och Island när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna. BIL Swedens prognos är att vi kommer ha en andel laddbara bilar i Sverige på drygt nio procent när vi summerar helåret 2018, säger Mattias Bergman.

– En ökad andel elbilar och laddhybrider är positivt ur miljösynpunkt då det innebär lägre utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från bilflottan, avslutar Mattias Bergman.

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!