Fler omkomna i vägtrafiken 2018

trafikanalys

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafikolyckor, jämfört med 252 året innan. Antalet omkomna personer i vägtrafiken 2018 var därmed det högsta sedan år 2011. Det visar Trafikanalys officiella statistik om vägtrafikskador.

I vägtrafiken dödades 324 personer i olyckor under 2018* mot 252** under 2017, det vill säga 72 personer fler än året innan och det motsvarar en ökning med 28 procent. Av de 324 omkomna var 75 kvinnor och 249 män, dvs. 77 procent var män (Figur 1).

Figur 1.

Antal omkomna i vägtrafiken. Per kön, åren 2000–2018. Både personbilister och motorcyklister som omkom 2018, var de högsta antalen på tio år. 47 motorcyklister omkom under 2018; alla utom en var män och alla utom fyra var förare (Tabell 1).

Tabell 1. Antal omkomna i vägtrafiken per trafikantgrupp. År 2017 och 2018 samt förändring mellan åren.

Trafikantgrupp Antal omkomna
2017
Antal omkomna
2018
Förändring mellan
åren, antal
Bilister 143 197 +54
Motorcyklister 39 47 +8
Mopedister 1 7 +6
Cyklister 26 23 -3
Gående 37 34 -3
Övriga 7 16 +9
Samtliga 252 324 +72

Anm: I bilister ingår personbil, lastbil och buss. I gruppen ”Övriga” finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

Tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfallen i vägtrafiken (19 %). Fyra personer omkom i singelolycka med tung lastbil och 43 personer omkom i konflikt mellan personbil och tung lastbil. Tung lastbil var också inblandade i konflikter med fotgängare (8 omkomna), tunga motorcyklar (4 omkomna) samt cyklister (3 omkomna).Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken skadades 2 195 personer svårt (mot 2 275 året innan) och 16 306 personer skadades lindrigt under 2018 (17 387 året innan). Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Den kalendermånad då flest omkom under 2018 var juli (44 omkomna) följt av december (38 omkomna). Lägst antal omkomna förolyckades i januari (13 personer) följt av februari (16 personer).

* Dessutom omkom i vägtrafiken under året ytterligare 35 personer i självmord och andra avsiktliga händelser (som mord och terrorhandlingar). Dessa ingår inte i den officiella statistiken om dödade i vägtrafiken.** Antal omkomna i vägtrafiken under 2017 har korrigerats till 252 personer (från tidigare publicerat 253 omkomna).

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om vägtrafikskador, www.trafa.se/vagtrafikskadorEn kort beskrivning av Vägtrafikskador 2018 finns att ladda ned här.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!