Registreringsstatistik augusti 2019

Motorcyklar och mopeder fortsätter gå starkt

Augusti månad 2019 fortsätter visa starka siffror för moped- och motorcykelbranschen*.

Antalet registrerade motorcyklar ligger två procent över motsvarande period för 2018. På mopedsidan ser det vid en första blick ut som om antalet registrerade mopeder minskar med sju procent, men då ska vi komma ihåg att statistiken för 2018 är osäker då teknikskiftet från Euro 3 till Euro 4 har påverkat den siffran tydligt.

En glädjande nyhet är att andelen eldrivna mopeder ökar med nästan 50 procent i perioden fram till och med augusti. Med tanke på att elmopeder subventionerades med elfordonspremien 2018 är denna uppgång uppseendeväckande. Jämför vi med hur marknaden för elcyklar minskat rejält efter det att premien togs bort 2019 visar dessa siffror på ett tydligt trendbrott.

Eldriften på tvåhjuliga L-fordon är med andra ord tydligt på uppgående och det finns all anledning att se framtiden an med stor tillförsikt när även eldriften sakta men säkert gör sitt intåg på i Mc-branschen.

Moped- och motorcykelbranschen i Sverige

Motorcyklar totalt
Januari – augusti 2018   9 868 Januari – augusti 2019 10 087 + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari – augusti 2018     180 Januari – augusti 2019     212 + 18%
Mopeder
Januari – augusti 2018 11 534 Januari – augusti 2019 10 706 – 7%
Varav eldrivna mopeder
Januari – augusti 2018   1 730 Januari – augusti 2019   2 566 + 48%

Enbart augusti

2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt    968 1 085 + 34 %
Varav trehjuliga MC      23      22 + 76 %
Mopeder totalt 2 098 1 846 – 16 %
Varav eldrivna mopeder    403    497 + 23 %

* Ny statistik

Från och med augusti 2019 redovisar McRF endast nyregistreringen av mopeder och motorcyklar. Nyregistreringsstatistiken för snöskotrar och terrränghjulingar görs av Svenska snö- och terrängfordonsbranschen i deras egna kanaler.

Mopedbilar kan på grund av namnet misstolkas vara en form av moped, men det enda som likställer de fordonen är gränsen på en maxhastighet av 45 km/h. I alla andra perspektiv är en mopedbil en form av fyrhjuligt personligt transportfordon. Inga medlemsföretag i McRF importerar eller distribuerar mopedbilar. Vi redovisar därför från och med augusti 2019 inte mopedbilar i McRF statistikrapporter.

Från och med augusti 2019 redovisas trehjuliga motorcyklar som andel av totalt antal registrerade motorcyklar. På samma sätt redovisas eldrift som andel av totalt antal registrerade mopeder.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!