Försäljningssiffror mopeder och motorcyklar juni 2019

däckavisen statistik

Registreringsstatistik juni 2019

Under maj och juni 2019 har McRF bytt databas och analysinstrument för statistik.

McRF har också beslutat om att förändra det urval vi använder när vi presenterar statistiken. Vi presenterar i denna branschrapport samtliga nyregistrerade fordon aktuell månad från innevarande plus ytterligare tre år tillbaka. Detta gör att vår historiska data kommer att förändras för en bättre jämförelse.

En ytterligare förändring är att branschrapporten från och med juli 2019 att enbart presentera statistik för nyregistrerade mopeder och motorcyklar. Rapportering rörande terränghjulingar och snöskotrar kommer att ske från Svenska snö- och terrängfordonsbranschen.

Statistiskt är förändringarna små jämfört med motsvarande perioder 2018. Motorcyklarna ligger relativt lika på samma nivå. Mopeder har minskat något med terränghjulingarna fortsätter att öka.

Motorcyklar
Januari – juni 2018: 7 700 st. Januari – juni 2019: 7 647 st. – 1 %
Mopeder
Januari – juni 2018: 7 479 st. Januari – juni 2019: 6 690 st. – 11 %
Mopedbilar
Januari – juni 2018: 1 057 st. Januari – juni 2019: 1 155 st. + 9 %
Quads
Januari – juni 2018: 421 st. Januari – juni 2019: 495 st. + 18 %
ATV
Januari – juni 2018: 2 088 st. Januari – juni 2019: 2 388 st. + 14%
Traktorer Fyrhjulingar
Januari – juni 2018: 2 040 st. Januari – juni 2019: 2 704 st. + 33 %
Snöskotrar
juli 2017 – juni 2018: 10 878 st. juli 2018 – juni 2019: 10 936 st. +1 %

Enbart juni:

2018 2019 Förändring
Motorcyklar 1 554 1 427 – 8 %
Mopeder 2 056 1 847 – 10 %
Mopedbilar 197 204 + 4 %
Quads 33 50 + 52 %
ATV 405 453 + 12 %
Traktorer 4-hjul 470 478 + 2 %
Snöskotrar 12 28 + 133 %

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör.