Bensinförsäljningen sjönk i juli, diesel ökade

Bensin och diesel försäljning

Försäljningen av bensin sjönk under juli månad, medan försäljningen av diesel och E85 steg. Användningen av drivmedel ökade något ackumulerat över året i jämförelse med samma period 2017. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin under juli månad uppgick till 294 800 m3, vilket är en nedgång med ca 19 000 m3 eller ca 6 % i jämförelse med juli månad 2017. Den ackumulerade försäljningen till och med juli uppgick till 1 758 700 m3. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen fortsatte att öka under juli och uppgick till ca 477 400 m3, vilket är en ökning med ca 2 % jämfört med samma månad förra året. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 3 477 800 m3 vilket är ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

Under juli 2018 uppgick E85 försäljningen till ca 8 800 m3 vilket är en ökning med 118 % eller ca 4 800 m3, jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 40 785 m3, en ökning med ca 84 %.

Under året 2018 har den totala drivmedelsförsäljningen ackumulerat uppgått till ca 5 277 300 m3. Siffran för 2017 är 5 212 400. Det innebär en svag ökning under 2018 med ca 1 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Under juli månad har det varit prismässigt förmånligt att tanka E85 och där ser vi också en stark ökning i försäljningen.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Perioden januari till juli har 2018 en ytterligare leveransdag under jämfört med 2017.

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!