Bilmarknaden augusti 2018

Fortsatt minskande bilmarknad i augusti

Augusti blev ytterligare en månad med både minskad nyregistrering och försäljning. Nyregistrering av personbilar minskade med 16,8% och försäljning av nya personbilar minskade med 15,5%.

Precis som förra månaden så påverkar införandet bonus malus fortfarande marknaden i stor utsträckning. Stora volymer personbilar och lätta lastbilar som nyregistrerades i juni står fortfarande osålda i bilhandelns lager. Den 1 juli fanns 26 720 personbilar och 8 447 lätta lastbilar som nyregistrerats juni men då ännu inte lämnat bilhandelns lager. Nu, två månader senare står 59% respektive 64% av dessa bilar kvar i lager. Totalt 15 854 personbilar och 5 438 lätta lastbilar.

Nyregistreringar

I augusti nyregistrerades 35 642 fordon varav 24 553 personbilar och 1 755 lätta lastbilar. För personbilar var Volkswagen största märke med 24,7% av registreringarna, därefter Volvo med 12,6% och Kia med 7,9% andel. Personbilsregistreringarna minskade i augusti med 16,8% jämfört med augusti 2017, nyregistreringar av lätta lastbilar minskade med 59,7%.

Hittills i år har 256 623 personbilar och 43 650 lätta lastbilar nyregistrerats. En ökning med 5,4% respektive 24,4%jämfört med perioden januari – augusti 2017.

Nyregistreringar   Augusti   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil  24 553 -16,8% 256 623   +5,4%
Lätt lastbil
(<3,5t)
1 755 -59,7% 43 650   +24,4%
Tung lastbil
(>16t)
 486 +4,5% 3 905   +0,7%
Släp  4 915 +0,5%   38 080   -1,2%
Husbil 136 -76,9% 6 328   +29,1%
Övrigt  3 777 -8,9% 31 639  -8,5%

TOTAL

35 642

-19,0%
380 225 +5,4%

 

Försäljning nya bilar

Under augusti månad såldes 22 997 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en minskning med 15,5% eller 4 121 bilar jämfört med augusti 2017. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 23,4% marknadsandel, därefter Volvo med 12,8% och Kia med 7,2%.

Hittills i år har 222 536 nya bilar sålts, en ökning med 2,0% jämfört med motsvarande period 2017.

Försäljning nya bilar Augusti YTD 2018
Antal bilar   22 997  222 536
Utveckling vs 2017 (%)   -15,5%   +2,0%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  -4 121   +4 393

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i augusti 12 997 nya bilar vilket är en minskning med 16,2% jämfört med augusti 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 20,6% marknadsandel, därefter Volvo med 10,1% och Kia med 8,5%.

Hittills i år har 120 141 nya bilar sålts på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 2,1% jämfört med samma period 2017.

Privatmarknaden    Augusti YTD 2018
Antal bilar   12 997 120 141
Andel av totalmarknaden  58%   54%
Utveckling vs 2017 (%)   -16,2%   -2,1%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)

  -2 511

  -2 632

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 20,2% i augusti jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 5 862 bilar. Största märke var Volkswagen med 23,6% marknadsandel, därefter Volvo med 20,6% och BMW med 9,6% andel.

Hittills i år har 67 046 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en ökning med 5,6% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad*     Augusti YTD 2018
Antal bilar  5 862  67 046
Andel av totalmarknaden 26% 30%
Utveckling vs 2017 (%)   -20,2% +5,6%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 481 +3 354

*
Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i augusti med 6,8% eller 3 538 bilar jämfört med augusti 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i augusti var 80 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF
– bilar <10 år
   Augusti YTD 2018
Antal bilar  36 090   274 385
Utveckling vs 2017 (%)  +10,9% +6,8%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +3 538 +17 513
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  80 dagar 84 dagar

Pressinformation

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!