Oförändrad drivmedelsförsäljning i mars

fordonsbranschen

Den preliminära statistiken över drivmedelsförsäljningen i Sverige i mars 2020 visar att branschen levererade nästan samma volymer som i mars 2019, trots utmaningar med olika restriktioner i spåren av Covid-19. Bensinförsäljningen gick ner med 2,3%, eller ca 5 200 m3 till ca 223 400 m3, och diesel ökade svagt med 0,2% eller ca 1400 m3 till ca 569 200 m3.

Den ackumulerade försäljningen av bensin under första kvartalet i år ökade däremot med ca 6 200 m3 till ca 660 300 m3. Det motsvarar en ökning med ca 1 procent. Däremot minskade den ackumulerade dieselvolymen med 1,6% eller ca 25 900 m3 till ca 1 621 100 m3.

-Vi hade en stark inledning på året, men i takt med allt fler restriktioner, har vi sett hur försäljningen av drivmedel påverkats något. Under mars månad började vi se en vikande försäljning. Vi kan förvänta oss att denna trend blir tydligare i april, säger Johan G Andersson, VD på SPBI.

-Prisnedgången på drivmedel i kombination med minskad efterfrågan får också effekt på branschen i Sverige. Priserna på drivmedel är idag låga och nästan 10 kronor utgörs av skatter, avgifter och moms, så det finns inte så mycket kvar att göra av priset. Även den senaste tidens prisras på råolja påverkar branschen i hög grad, men just nu är det svårt att överblicka konsekvenserna av detta på längre sikt, säger Johan G Andersson, VD på SPBI.

Översikt över drivmedelsförsäljningen mars 2019/2020

Preliminära volymer i m3

  1. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 
  2. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7 % FAME. HVO100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.
Drivmedel Bensin 1 Diesel 2 E85 Eldningsolja
Försäljning mars 2020 223 400 569 200 1 800 49 100
Försäljning mars 2019 228 600 567 800 3 200 49 400
Förändring -2,3% 0,2% -44,5% -311-1%
Ackumulerad försäljning 2020 660 300 1 621 100 7 000 104 400
Ackumulerad försäljning 2019 654 100 1 647 000 8 300 143 200
Förändring 1% -1,6% -16,2% -27%

 

Profilbild
About Däckavisen 723 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen