Unik fortbildning för fordonslärare under ELMIA LASTBIL 2018

däckbranschen

Fordonslärare har bjudits in till en unik konferens med fortbildning och branschinformation på ELMIA i Jönköping under Lastbil 2018. Arrangörer är Verkstadsföretagarna, Sveriges Fordonsverkstäders Förening och MAN i samverkan för Tunga Fordons fortsatta utveckling av ny teknik och rekryteringsprojektet Branschambassadörer. I över 10 år har det varit rekryteringsproblem i fordonsbranschen.

– Tyvärr ”faller” en hel del tillbaka på oss själva eftersom för lite har gjorts av för få, säger Bo Ericsson, ordförande för Verkstadsföretagarna och vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

– Verkstadsföretagarna sitter med i lokala, regionala och nationella programrådet och bistår med kunskap, säger Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna. Uppdraget i nationella programrådet är att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska möta arbetslivets behov. Verkstadsföretagarna har också infört Branschambassadörer som är samarbetslänken mellan verkstaden och skolan. – Vi från branschens sida måste hjälpa, utveckla och stödja skolan med all kunskap vi har, avslutar Bo Ericsson.

Programpunkter under konferensen den 23/8:

  • Vilken typ av fordon har vi om 10 år – el, gas, miljöbränsle, hybrider?
  • Vad gör branschen för att öka kvalitén på verkstäderna?
  • MAN ger oss information om vilken utveckling som tunga fordon har.
  • Vilken kompetens måste framtidens fordonslärare och tekniker ha?
  • Vad gör vi tillsammans för att främja ungdomars intresse för lastbilsteknik?
  • APL där Branschambassadörer har en viktig roll för skolans kvalitetsarbete och i samverkan med företagen.
däckdata compilator