Tunga däck och Vianor gick bättre för Nokian Q1

nokian däck
Foto: Nokian

Nettoomsättningen ökade med 2,3% till 343,7 MEUR (336 MEUR 2018). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 3,8%. Rörelseresultatet minskade till 53,9 MEUR (61,2), valutor påverkade negativt.

Periodens resultat uppgick till 194,6 miljoner euro (46,6) och påverkades positivt av 149,6 MEUR i samband med avgörandet om skattekvoterna för åren 2007-2011. Vinsten per aktie ökade till 1,41 euro (0,34) och påverkades positivt med 1,08 euro i samband med avgörandet i skattekonflikterna. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -68,9 miljoner euro (-18,3).
Prognosen för 2019 är oförändrad.

År 2019 förväntas nettoomsättningen i jämförbara valutor växa och rörelseresultatet ligger ungefär i nivå med 2018. I linje med Nokian Tyres uppdaterade 2018-strategi siktar företaget på fortsatt tillväxt i Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika. Som ett resultat av pågående investeringsprogram för att stödja tillväxten kommer rörelseresultatet 2019 att påverkas av betydande extra driftskostnader.

“Nokian Däck hade en diversifierad start på året. I jämförbara valutor ökade vår nettoomsättning med 3,8% med goda framsteg för Tunga Däck och Vianor. Försäljningen av bildäck i Norden och Centraleuropa minskade vilket, tillsammans med timingen av leveranser i Nordamerika, hade en negativ effekt på nettoomsättningen gällande personbilsdäck. Detta motverkades delvis av tidigare leveranser i Ryssland. Rörelseresultatet minskade på grund av den starkt konkurrenskraftiga däckmarknaden i Centraleuropa samt valutor.

I mars 2019 mottog vi det slutliga avgörandet om skattekvoten för 2007-2010 såväl som för året 2011. Båda besluten var positiva för bolaget och justeringar av den finansiella rapporteringen har gjorts under första kvartalet 2019.

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och jag är särskilt stolt över att företaget i februari fick Silver Class-omnämnande i RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019. Som ett premium däckmärke vill vi skapa exempel som ett ansvarigt företag som siktar på hållbar tillväxt.

Vi fortsätter på vår tillväxtagenda, trots avmattning på bil- och däckmarknaden i Europa. Vårt fokus ligger på att genomföra våra strategiska projekt, särskilt taktökningen i den amerikanska fabriken som går enligt plan och kommersiell produktion förväntas starta i början av 2020, skriver Hille Korhonen, VD och koncernchef i företagets rapport “

Vianor

I januari-mars 2019 uppgick nettoomsättningen till 57,0 MEUR (53,3). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 8,4%. Rörelseresultatet uppgick till -12,0 MEUR (-14,7). Förbättringen drevs av ökad operativ driftseffektivitet och bättre säljstyrning. I slutet av Q1hade Vianor 187 (193) egna servicecentra i Finland, Sverige, Norge, och USA.

Tunga däck

I januari-mars 2019 uppgick nettoomsättningen för Nokian Tunga Däck till 48,3 MEUR (43,1). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 12,1%. Efterfrågan var bra för Nokian Tunga Däcks kärnproduktgrupper. I synnerhet ökade försäljningen av jordbruksdäck och skogsdäck.

Rörelseresultatet uppgick till 9,0 MEUR (8,3). Rörelseresultatet ökade på grund av den försäljningsutvecklingen kopplade till nya produktlanseringar och bättre tillgänglighet.

Tunga däck ökar sin produktionskapacitet med 50% genom att investera totalt cirka 70 MEUR i fabriken i Finland under åren 2018-2020. Syftet är att höja maxkapaciteten för tung däckproduktion från ca 20 miljoner kg till 32 miljoner kg. Som en del av denna
investering, bygger tunga däck ett nytt forsknings- och utvecklingscenter. FoU-centret kommer påskynda testfasen för nya däckmodeller. Projektet går enligt plan.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!