Nya regler för märkning av däck ett steg närmare

Mer bränsleeffektiva däck innebär lägre utsläpp. EU:s förslag om ny däckmärkning skall hjälpa konsumenter att välja däck baserat på bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå.

EU har åtagit sig till minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40% under 1990 års nivå år 2030 enligt Parisavtalet. Vägtrafiken står för cirka 22% av EU: s utsläpp av växthusgaser och transporter är den enda sektorn där utsläppen förblir högre än 1990. För att uppnå klimatnätverk fram till 2050 vill EU minska utsläppen från transport med 60% fram till 2050, jämfört med nivån 1990.

Däck står för mellan 20% och 30% av fordonets bränsleförbrukning, vilket innebär att man kan hjälpa till med att minska transportutsläppen genom att välja mer bränsleeffektiva däck. För att hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade beslut inför EU ett nytt märkningssystem för däck .

däcketikett

Infographic om däckutsläpp i EU och fördelarna med EU:s nya däckmärkning

Ny däcketikett för att hjälpa konsumenterna

Etiketterna skall innehålla information om bränsleeffektivitet och våtgrepp, i en skala från A till G (liknande energimärkningen som används för hushållsapparater), samt information om deras yttre ljudnivå, uttryckt i decibel.

Information om snö- och isgrepp kan läggas till i framtiden, liksom information om körsträcka och slitage när en testmetod blir klar.

Etiketterna måste vara tydligt synliga för konsumenter, synliga i alla situationer där däck säljs, även online, och bör tillhandahållas med QR-kod för enkel skanning.

Fördelar med EU:s nya märkning av däck

Den nya däckmärkningen gör det möjligt för EU-konsumenter att välja mer bränsleeffektiva däck, vilket kan leda till stora besparingar för dem både vad gäller utgifter samt utsläpp. Trafiksäkerheten förbättras genom bättre våtgrepp medan information om ljudnivåer hjälper till att minska bullerföroreningar orsakade av bilar.

Nästa steg

Europaparlamentet och EU-rådet kom överens om ett avtal gällande märkningssystemet i november 2019. Rådet godkände formellt reglerna i februari 2020 och parlamentets utskott för industri, forskning och energi röstade för dem den 28 april. Parlamentet som helhet måste fortfarande godkänna avtalet.

About Däckavisen 905 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen