Däckåtervinning

Enviro får lån omvandlat till stöd

Enviro har fått ett tidigare beviljat villkorslån på totalt 32 000 EUR (ca 330 000 SEK) omvandlat till stöd utan återbetalningskrav till följd av de konkreta åtgärder som bolaget vidtagit för att etablera en återvinningsanläggning i Chile.