Nya däcketiketter redan i början av 2020

snögrepp isgrepp däck

Den europeiska däck- och gummitillverkar föreningen (ETRMA) är redo att gå in i slutfasen av översynen om EU: s förordning om däckmärkning 2009, efter resultatet av Europaparlamentets plenumsröstning som ersätter den befintliga förordningen. Föreningen sa att “en förbättrad reglering” skulle kunna antas i början av 2020, om det nya Europaparlamentet skulle flytta frågan till trepartsmöten under andra halvåret 2019. ETRMA är nöjda med de europeiska institutionernas engagemang och ansträngningar att driva en ny däckmärkningsförordning, eftersom den “ökar konsumentmedvetenheten om märkningen och stärker marknadsövervakning och verkställighet i EU: s medlemsstater”.

ETRMA: s generalsekreterare, Fazilet Cinaralp sade: “Detta är ett positivt steg som Europaparlamentet tar mot ambitiösa framåtblickande krav för däckmärkning. Den europeiska däckindustrin erbjuder redan idag högpresterande däck för konsumenter och fordonstillverkare, och däckmärkningen finns där för att informera konsumenterna.

Inför de kommande trepartsförhandlingarna uppmanar ETRMA och den europeiska däckindustrin de europeiska institutionerna att fortsätta fokusera på de centrala målen för däckmärkningsförordningen:

  • Öka konsumenternas medvetande om däckmärkningen och rullmotstånd, våtgrepp och ljudnivå.
  • Inkludera Snö eller Is-logo på etiketten när det är tillämpligt
  • Förbättra synligheten för däcketiketten vid både butiks- och onlineköp
  • Öka marknadens kunskap om högprestanda-däck och intresse för väg- och passagerarsäkerhet samt miljön
  • Förbättra efterlevnad och marknadsövervakning
  • Skapa en offentlig produktdatabas och inkludera en QR-kod på etiketten

ETRMA nämnde två viktiga punkter som de vill skall beaktas under trepartsförhandlingarna:

“Det är för tidigt att ändra skalorna för däckmärkningen. Nya skalor gällande enskild prestanda skulle resultera i en utjämning av den aktuella etikettinformationen nedåt och vara kontraproduktiv. Ökad marknadspenetration av däck av högre klass måste vara målet och stimuleras genom andra medel, exempelvis offentlig upphandling och utveckling av kundernas medvetenhet.

Cinaralp tillade: “För att utveckla den fulla potentialen i den befintliga däcktekniken måste starka incitament främja marknadsinformationen. Däcketiketten är ett viktigt instrument för att informera om de enskilda däckens prestanda, men för närvarande är synligheten och konsumentmedvetenheten för svag. “

ETRMA konstaterar att industrin för närvarande bedömer genomförbarheten av en standardiserad testmetod för däckslitage och livslängd. De tillägger att den europeiska däckindustrin arbetar för att bedöma genomförbarheten av en tillförlitlig och representativ testmetod för mätning av däckslitage och stödjer kommissionens uppmaning till en tillförlitlig provningsmetod för slitbanans slitstyrka. Processen är fortfarande bara påbörjad och måste slutföras innan någon åtgärd kan införas i denna – eller andra – förordningar. “

Gällande en metod för standardtest av däckslitage säger Cinaralp: “Den europeiska däckindustrin är till fullo engagerad i miljöutmaningarna för däck, inklusive behovet av att utveckla en tillförlitlig testmetod för att mäta däckslitage, ett arbete som redan har initierats av industrin. Våra ambitioner är höga och vi är fortsätter att vara dedikerade gällande tekniska lösningar för förändringar i miljö- och sociala behov. “

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!