Ny studie – däck och slitagepartiklar utgör ingen fara för människors hälsa

Däck
Bild: WBCSD

SAN FRANCISCO – Däck- och slitagepartiklar (TWRP) utgör inte ett hot mot människors hälsa, enligt de resultat som släpptes av Tire Industry Project (TIP) under deras senaste möte i San Francisco. TIP, som stöds av de ledande däcktillverkarna och verkar inom ramen för världshandelsrådet för hållbar utveckling (WBCSD), säger att dess fynd baseras på omfattande tester i Los Angeles, London, Tokyo och Delhi.  

“Resultatet indikerar att förekomsten av TRWP PM2,5 mikron är mycket låg och under alla människors hälso- och regleringsgränser överallt i världen”, säger TIP. PM2.5 avser “fina partiklar” med diametrar som är mindre än eller lika med 2,5 mikron i storlek. 

Organisationen fortsatte med att säga att ytterligare testning av en specifik kemikalie i TRWP utfördes för att öka förståelsen för däckens livscykelpåverkan, men redogjorde inte vidare resultatet av testet. Rapporten hänvisade till pågående studier om TRWP i olika miljöer, inklusive luft, vatten och sediment, och påstod att “baserat på en omfattande riskbedömning, visade studierna att TRWP anses vara säkert för människors hälsa och miljön.” San Francisco-mötet, som involverade de verkställande direktörerna i 11 av världens största däcktillverkare, var en del av TIP: s uppdrag att diskutera hållbarhet inom branschen. 

Dessutom diskuterade gruppen hållbart naturgummi och bästa praxis för ansvarsfull inköp av naturgummi. 

Det nuvarande huvudfokuset i TIP-forskningsinsatsen är att utveckla en bättre förståelse för  möjliga effekter av partiklar som genereras under normal däckanvändning och slitage. Dessa partiklar är inte bara gummistycken från däcket utan snarare en blandning av material från däcket tillsammans med material från vägen. STATE OF KNOWLEDGE REPORT FOR TIRE MATERIALS AND TIRE WEAR PARTICLES (juli 2008) rapport framhöll att förståelsen för dessa partiklar är begränsad. Vidare finns det oro över de tekniker som används för att identifiera partiklarna utan några standarder som för närvarande finns för analytiska tekniker eller insamlingsmetoder. 

De elva företagen inom WBCSD  representerar 65% av världens däcktillverkningskapacitet.
Bridgestone, Goodyear och Michelin har fungerat som ledare för gruppens arbete. 

Tire Industry Project (TIP) består av följande företag:  

Bridgestone 

Continental  

Cooper  

Goodyear 

Hankook  

Kumho   

Michelin  

Pirelli  

Sumitomo   

Toyo    

Yokohama  

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!