Nokian stoppar affärsresor och besök på fabrikerna

Foto: Nokian

Nokians chef för global säkerhet Jukka Rikkinen meddelar att man nu inför säkerhetsåtgärder mot Coronaviruset.

Nokian Tyres och Vianor fortsätter att övervaka COVID-19-utbrottet och vidtar lämpliga åtgärder för sina anställda, affärsverksamheten och deras kunder. Nokians prioritering är att säkerställa människors hälsa och välbefinnande och minimera effekterna för kunderna.

Nokian följer noggrant uppdateringar från globala hälsoorganisationer och följer de riktlinjer som utfärdats av lokala myndigheter inom alla områden de verkar. Nokian vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa sina anställdas säkerhet. Som en ytterligare försiktighetsåtgärd har de tillfälligt avbrutit internationella affärsresor.

Sedan början av utbrottet i Kina har Nokian aktiverat sitt globala Business Continuity Program och vidtagit alla åtgärder inom deras kontroll för att säkerställa anställdas säkerhet och kundleveranser.  De har vidtagit extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa leveranser till sina kunder och förbjuder besök på sina fabriker.

Företaget har utfärdat regler för egen karantän till personal och medarbetare som reser internationellt i områden med hög smittorisk. De har begärt att all personal skall ompröva alla resor och att arbeta hemifrån i två veckor om de har rest i länder som är listade som utbrottsområden eller potentiella utbrottsområden. Alla resenärer, affärs- eller fritidsresor, förväntas kontakta sin överordnade såväl som arbetshälsovården innan de återvänder till sina tjänster på kontoret.

För närvarande påverkas inte Nokian Tyres råvaruförsörjningskedja av koronautbrottet. Nokian har vidtagit extra riskhanteringsåtgärder för att mildra risken i leveranskedjan. Hittills fungerar alla deras råvaruleverantörer som normalt. De förväntar sig dock vissa förseningar.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!