Nokian får erkännande för minskning av utsläpp

Bild: Nokian

Nokian Tyres fick A-poäng av CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) inom sektorn för klimatförändringar för sina åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och minska klimatriskerna. CDP:s årliga rapport anses vara en av de mest tillförlitliga indikatorerna för prestationer i fråga om företagens begränsning av klimatförändringen. Poängen A och A- representerar ledarskapsnivå.

– Vi vill visa ledarskap i hållbarhetsfrågor inom däckbranschen och har ambitiösa mål. Utsläppen av växthusgaser (Scope 1 och Scope 2) från Nokian Tyres däckproduktion i förhållande till omsättning och produktionston var återigen klart lägst av de företag som har däckindustrin som huvudbransch i CDP-rapporterna. Vi är stolta över att få detta erkännande av vårt arbete för att bekämpa klimatförändringen, sägerTeppo Huovila, vice vd för kvalitet och hållbarhet.

I början av 2023 kommer Nokian Tyres att påbörja byggandet av den första fabriken med noll koldioxidutsläpp inom däckindustrin i Rumänien. Nokian Tyres var också det första däckföretaget som fick sina vetenskapligt baserade mål för att minska koldioxidutsläppen officiellt godkända.

CDP är en global ideell organisation som driver världens system för miljöredovisning för företag, städer, stater och regioner när det gäller öppenhet och åtgärder i miljöfrågor. CDP ger företagen poäng från D- till A baserat på hur omfattande och öppen informationen är, hur medvetna och hur de hanterar miljörisker och hur de visar på bästa praxis i samband med miljöledarskap.

I år deltog nästan 20 000 organisationer runt om i världen i CDP-utvärderingen genom att lämna uppgifter om sin miljöpåverkan, sina risker och möjligheter. Nokian Tyres resultat återspeglar företagets engagemang för miljömässig hållbarhet.

Nokian Tyres har åtagit sig att främja hållbara metoder inom branschen.

Förutom Nokian Tyres ambitiösa mål för att minska utsläppen har företaget som mål att öka andelen återvunna eller förnybara råvaror i sina däck till 50 % fram till 2030. För att förbättra bränsleeffektiviteten har rullmotståndet i Nokian Tyres däck dessutom minskats med i genomsnitt 8,5 % jämfört med år 2013. Detta motsvarar avgaserna från 65 000 bilar per år.

Företaget har också engagerat sig i FN:s Global Compact. Som medlem av den globala plattformen för hållbart naturgummi (GPSNR) har Nokian Tyres åtagit sig att ta ett gemensamt ansvar för att förbättra den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten i den globala värdekedjan för naturgummi.

About Däckavisen 1216 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!