Nokian däck med i DJSI World index och DJSI Europe index om hållbar utveckling

Nokian Vianor

Nokian Däck har återigen valts in i Dow Jones DJSI World index om hållbar utveckling. Företaget valdes även in i den mer strikta DJSI Europe index. I 20 av 21 kriterier fick Nokian Tyres högre medelvärde än genomsnitt inom den globala bilkomponentsektorn.

– Jag är stolt över våra medarbetares ihärdiga arbete som har gjort det möjligt att vi åter har valts in i DJSI World och även i DJSI Europe. Vi har under de senaste åren förbättrat vår företagskultur och vårt sätt att arbeta samt olika aspekter när det gäller företagets hållbarhet. Hållbar utveckling är kärnan i vår verksamhet och i Nokian Tyres varumärke, säger Hille Korhonen, President & CEO för Nokian Tyres.

Nokian Tyres har arbetat målmedvetet för att förbättra hållbarheten när det gäller produkter, företagets verksamhet och hela branschen. Bolaget har sedan år 2012 rapporterat om hållbarheten enligt det internationella regelverket GRI. I maj 2018 anslöt Nokian Tyres i initiativet Science Based Targets med målet att minska rullmotståndet på sina produkter med sju procent jämfört med läget år 2013 vilket ska minska biltrafikens koldioxidutsläpp med 500 miljoner kilo. Nokian Tyres nådde detta mål redan 2017. Genom att nå detta mål så tidigt visar att Nokian Tyres arbetar på allvar för att öka miljövänligheten på sina produkter, utan att kompromissa säkerheten.

– En viktig del i vårt hållbarhetsarbete under de kommande åren kommer att bli vår nya fabrik i USA. Vi vill bli föregångare i hållbarhet också när vår nya fabrik tas i bruk, säger Korhonen.

Nokian Tyres kommer att fortsätta sitt hållbarhetsarbete inom alla delar av företaget om på alla sätt. Företaget vill vara ett bra exempel för hela däckindustrin och hjälpa till att skapa mervärde för människor, ekonomi och miljö.

Lista över världens mest hållbara företag och Nokian Tyres är en av dem

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) är en årlig hållbarhetsbedömning över stora privatföretag och den görs av Swiss RobecoSAM, specialist på hållbara investeringar . Den omfattande bedömningen är högt värderad bland investerare. RobecoSAM bedömer företagens hållbarhet när det gäller ekonomi, sociala frågor och miljö. En oberoende bedömning som görs av ett internationellt företag ger intressegrupper som kunder, investerare och medarbetare trovärdig information om företagens hållbarhetsarbete.

2018 bjöd RobecoSAM in 3 500 världens största privatföretag från 47 länder att delta i hållbarhetsbedömningen. Baserad på bedömningen valdes tio procent av företagen in i DJSI World index som världens mest hållbara företag.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!