Motormännen har fel fokus enligt SFVF

Däckverkstäderna

SFVF:s svar med anledning av Motormännens Riksförbunds debattartikel ”Nya regler för gasbilar hindrar omställningen” (NyTeknik 11 oktober 2018)

Visst innebär extra kontroller, precis som Motormännen säger, en extra kostnad för bilägaren när bilen är tre år gammal och ska besiktigas för första gången. Som nybilsägare till en gasbil finns dock en viss reducering att åtnjuta från staten i form av miljöbilsbonus samt att priset på fordonsgas står sig starkt i jämförelse mot diesel och bensin.

Som alla andra bilar måste gasbilar också besiktigas enligt gällande regelverk. Anledningen till att en verkstad används för att demontera plastskydd och göra kontroller samt utfärda intyg är att kunskapen och/eller verktygen inte finns att tillgå hos besiktningsorganen.

De flesta länder inom EU har strikta regler för gasfordon. I varmare länder som Italien rullar det upp emot 800 000 gasfordon och i Irak cirka 2,3 miljoner gasfordon, men olyckor är inte speciellt vanliga där. Skälet till detta är att länderna regelbundet kontrollerar skicket på gastankar och kringutrustning.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening har drivit frågan om kontroll av gastankar och kringutrustning för bilägarens säkerhet och bästa. Som bilägare måste man serva bilen enligt tillverkarens anvisningar annars kan bilägaren få problem. Likaledes är det med gastankar och kringutrustning, allt handlar om förebyggande underhåll.

Både nu och tidigare går gastankar sönder, delvis på grund av att de inte är kontrollerade. Att då, som Motormännen gör, tro att det endast händer ståltankar och hänvisa till två fall från Volkswagen när det finns betydligt fler, visar stor brist på kunskap. Den senaste gastanken som sprack i samband med en tankning var av komposit. Kompositen var sliten efter att ha passerat ett fartgupp i vägbanan och det var alltså yttre åverkan som låg till grund för att tanken sprack. Att inte ha ett kontrollsystem för de här fordonen där bilägaren är tvingad att infinna sig för en regelbunden kontroll riskerar fler olyckor med personskador och dödsfall som utgång. Detta vill inte vi på Sveriges Fordonsverkstäders Förening ska inträffa ute i samhället och allra minst på våra verkstäder som dagligen servar och reparerar de här fordonen.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening anser att Motormännen riktar fokus fel i frågan. Fler olyckor lär inte förbättra ryktet och få fler bilägare att välja en gasbil, vilket i sin tur verkligen kommer motverka omställningen till en fossilfri fordonsflotta. I stället borde Motormännen lobba för att staten på andra sätt får bilägare att välja en gasbil. Detta kan exempelvis ske genom höjd miljöbilsbonus eller en rejäl skattesänkning på miljövänlig biogas.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Bo Ericsson, VD
Ulf Stefansson, Jurist

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!