Just nu frodas maskrosorna, kan vi använda dem till utvinning av naturgummi?

Continental däck maskrosor

De flesta människor ser maskrosor som en olägenhet. Men på Continental Tire, omfamnar de blommande ogräs som en nyckelkomponent för däckens framtid. Det är rätt, i samarbete med Fraunhofer-institutet för molekylärbiologi och tillämpad ekologi, Julius Kuehn-institutet och EKUSA, har  Continental producerat och testade de första däcken där slitbanan tillverkas av maskros naturgummi till 100 procent som polymer. Planerna är på plats för att börja producera konsumentdäck gjorda av maskros-härledd gummi om fem till tio år.

Mellan 10 och 30 procent av ett bildäck innehåller naturgummi, medan lastbilsdäck kan innehålla proportionellt högre andelar. Idag utvinns fortfarande naturgummi nästan uteslutande av gummiträdet (Hevea brasiliensis) som endast kan odlas i det som kallas “gummibältet” runt ekvatorn, på en bråkdel av världens markytor. Den globala efterfrågan på naturgummi kommer att stiga de närmaste åren och samtidigt gör dagens förändringar i världen det utmanande att möta denna efterfrågan.

Tillväxttiden för ett gummiträd är ungefär sju år innan det kan börja producera latex som kan användas i gummiproduktion. Detta gummi gjord av denna latex är nyckeln eftersom det har unika prestanda attribut som inte kan replikeras i syntetiskt gummi vilket gör naturgummi ett måste för däckproduktion. Därför ligger efterfrågan på marknaden över produktionskapaciteten, en situation som tidigare har lett till oförutsägbar prisvolatilitet.

Teamet på Continental Tire tittade på maskrosen som en alternativ källa till naturgummi. Innan du börjar att skörda maskrosorna från din gräsmatta för att sälja, tänk igen. Kontinentala använder inte bara någon gammal vanlig maskros utan en särskild rysk art. Detta är den enda maskros som kan användas som en alternativ källa för produktion av naturgummi. Rötterna Continental däckfrån denna maskrosart innehåller naturgummilatexen (källan för naturgummi som används i däck), vilket betyder att utbudet blir stadigare och lättare att styra vilket leder till ökad prisstabilitet. Denna gröda är också mycket mindre känslig för vädret än gummiträdet.

“I jordbrukstermer är maskrosor en icke krävande växt, som växer i måttliga klimat, även på norra halvklotet, och kan odlas på mark som inte är lämpliga för annan livsmedelsodling”, säger Dr. Carla Recker, som är chef för kontinentala teamet som deltar i utveckling av detta supermaterial. “Det betyder att gummiproduktion är tänkbar nära våra däckfabriker, till exempel, och de betydligt kortare transportvägarna skulle också minska koldioxidutsläppen.”

Att transportera gummi från Sydamerika eller Västafrika till Nordamerika och Europa för tillverkning är en lång och dyr resa som också bidrar väsentligt till koldioxidutsläppen. Om denna del av processen kan konsolideras till jordbrukszoner i Amerika och Europa, skulle de ekonomiska fördelarna och koldioxidutsläppen vara en betydande minskning för däckindustrin.

Denna speciella maskros kan frodas i en stor del av världen. Tillväxtcykeln för den ryska maskrosan är ungefär ett år. Omvänt har gummiträdet en livslängd, där den första skörden kan börja sju år efter planteringen.  Så hur nära är Continental att göra däck tillverkade av maskrosor tillgängliga för konsumenterna? Dr Peter Zmolek har viss insikt.

“Vårt mål är inom de närmaste fem till tio åren”, säger Zmolek, chef för forskning och utveckling av passagerar- och lätta lastbilar för Continental Tire Americas. “Under sommaren 2014 tillverkades och testades Taraxagum ™ -däck under sommar- och vinterförhållanden på våra testanläggningar i Tyskland och Sverige. Resultaten var väldigt uppmuntrande och vår fortsatta utveckling pågår för fullt. ”

De initiala tester som körts hittills visar att däcket från Taraxagum ™ visar en likvärdig “hållfasthetsprofil” jämfört med däck gjorda av konventionellt naturgummi. Men trots att potentialen är stor måste betydande hinder lösas innan användningen av detta naturmaterial kan utnyttjas fullt ut.

About Däckavisen 1166 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!