Jönköping blir nav för säkra vintervägar med rullande väderstationer

trafiksäkerhet

Vintern är på väg och snart kommer dagliga varningar för plötslig ishalka och rapporter om olyckor. Under vintermånaderna minskar trafiksäkerheten våldsamt och det blir rent ut sagt livsfarligt att röra sig på vissa vägar. Nu kommer teknik som med hjälp av uppkopplade bilar möjliggör bättre information om väghalka till både trafikanter och de företag som bekämpar väghalka. I vinter ska bilförare i Jönköping bidra med data och samtidigt utvärdera tekniken.

Under vintern 2018/2019 kommer privatpersoners bilar utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på våra vintervägar. Därigenom skapas bättre förutsättningar för att ge säkrare vintervägprognoser som kan användas av både bilister och vägentreprenörer. Information om vägens friktion ligger till grund för skapandet av funktioner som på sikt kan rädda liv. Informationen hjälper till att förutse halka och kan i sin tur ge tex. entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt – vilket leder till miljövänligare, hållbarare och säkrare vägar.

Uppstarten av projektet går av stapeln den 15 november hos Nybergs Bil i Jönköping kl 16.00. Under eventet kommer NIRA Dynamics och Klimator att informera om syftet med projektet och OBD-enheter som samlar in data kommer att delas ut till de privatpersoner som anmält intresse. Chans till deltagande finns, anmälan senast 12 november: https://www.facebook.com/niradynamics/posts/1113661912126246

För projektet har även en webbapplikation skapats för användare som är med och samlar in data. Applikationen innehåller detaljerade vägväderprognoser samt halkvarningar. Detta är ett första steg i att visa på vad information om vägunderlaget kan göra för allmänheten – skapa bättre förutsättningar för säkrare och miljövänligare vägar. Under eventet kommer webbapplikationen demonstreras och nycklar för användare delas ut. Applikation kommer även göras tillgänglig för medier i utvärderingssyfte.

”Datan som hämtas från personbilarna är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos privatpersoner är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt” säger Björn Zachrisson – Projektledare Road Perception på NIRA Dynamics.

Projektets huvudsyfte är att samla in data som i sin tur kan användas för att skapa säkrare och miljövänliga vintervägar – där Jönköping nu visar vägen framåt. ”Vi är stolta över att vi tillsammans med Nybergs Bil, HV71 och alla inblandade privatpersoner kan jobba för säkrare vintervägar under den kommande vintern” säger Johan Hägg – Marknads- och kommunikationschef på NIRA Dynamics.

Om NIRA: NIRA Dynamics grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Sverige. Med specialistkompetens inom bland annat sensorfusion utvecklar NIRA kostnadseffektiva säkerhets- och navigationslösningar som skapar mervärden för den globala fordonsindustrin. Kunderna inkluderar några av världens ledande biltillverkare, såsom Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat och Renault.

Om Klimator: Klimator grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Klimator är ett forskningsbaserat bolag som har sin spetskompetens inom klimatologi och vägväder. Klimator arbetar för att skapa smartare, miljövänligare och säkrare vägar. Klimator skapar också förutsättningar för att autonoma bilar ska kunna köra säkert på vintervägar.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!