Forskar på att göra drivmedel av uttjänta däck

Återvinning

I ett forskningsprojekt som drivs av RISE tillsammans med Scandinavian Enviro Systems och Ragn-Sells med stöd från Vinnova undersöks möjligheterna att tillverka drivmedel av pyrolysolja från uttjänta däck.

Återvinning av uttjänta däck utgör både en stor möjlighet men även en utmaning. Ragn-Sells har fått i uppdrag att samla in och återvinna uttjänta däck i Sverige, däcken används idag bland annat för dess energiinnehåll och för att tillverka granulat som används som fyllnadsmaterial i till exempel konstgräsplaner. Men däcken har potential för betydligt mer högvärdig återvinning än direkt förbränning. Dessutom deponeras en mycket stor mängd däck varje år, framförallt i utvecklingsländer.

På Scandinavian Enviro Systems anläggning i Åsensbruk återvinns uttjänta däck i en pyrolysprocess, där kimrök (carbon black), pyrolysolja, stål och gas erhålls som slutprodukter. Kimröken, som idag är processens huvudprodukt, är av hög kvalitet och säljs vidare till gummiindustrin. Pyrolysoljan har stora likheter med vanlig fossil olja, och har därför potential att användas istället för fossil olja vid tillverkning av till exempel drivmedel. Naturgummi i däcken gör dessutom att pyrolysoljan är delvis biobaserad. Pyrolysoljan från Scandinavian Enviro Systems består till 48 procent av bioolja.

Målet med det pågående projektet är att utvärdera tre olika tillvägagångssätt för uppgradering av pyrolysolja från däck till mer högvärdiga produkter, med huvudfokus på samuppgradering till drivmedel tillsammans med fossil råvara i raffinaderiprocesser. Uppgradering av pyrolysolja från Scandinavian Enviro Systems process utförs inom projektet i olika skalor i RISE test- och pilotanläggningar i Piteå och Södertälje.

– Våra initiala resultat är lovande, och vi hoppas och tror att projektet ska bidra till en hållbar däckåtervinning som utnyttjar däckens värdefulla komponenter och samtidigt minskar förbrukningen av fossil olja, säger Linda Sandström, projektledare.

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!