Goodyear och Gatik mäter friktion mellan däck och vägbana

Friktionsberäkningar från Goodyears SightLine-lösning kunde framgångsrikt upptäcka förhållanden med lågt grepp, t.ex. snö eller is, och göra denna information tillgänglig för Gatiks autonoma fordonsflotta. Bild: Goodyear

Goodyear och Gatik visar upp att intelligenta däck från Goodyear kan uppskatta friktionspotentialen mellan däck och vägbana.

I ett viktigt steg mot säkrare och mer hållbara varutransporter genom autonoma transporter har Goodyear och Gatik i ett “proof of concept” visat att intelligenta däck som drivs med Goodyear SightLine-teknik kan uppskatta friktionspotentialen mellan däck och vägbana och ge information i realtid till Gatiks automatiserade körsystem (ADS). Genombrottet kommer att öka nyttan av vad ett däck kan leverera genom att tillhandahålla kritiska data som kan bidra till att förbättra fordonets säkerhet och prestanda, vilket ökar effektiviteten och värdet för Gatiks kunder på B2B-marknaden för korta transporter.

– Däcket är den enda delen av fordonet som är i kontakt med vägytan, och den här nya nivån av data kan kommunicera viktig information till fordonet och öka säkerheten och prestandan. Det här är ytterligare ett steg i utvecklingen av däcket så att det inte bara kan utföra sin traditionella kärnuppgift, utan också vara en knutpunkt för nya data och ny information, säger Chris Helsel, Goodyears Senior Vice President, Global Operations och Chief Technology Officer.

– På Gatik är vi engagerade i att förse våra kunder med en lösning som fortsätter att höja branschstandarderna för säkerhet, effektivitet och prestanda. Att använda Goodyears banbrytande SightLine-teknik hjälper oss att driftsätta dessa principer och säkerställer att vi levererar större värde och förbättrar säkerheten på medellånga distanser idag, säger Arjun Narang, Gatiks teknikchef och medgrundare.

Goodyear och Gatik har nyligen lanserat funktioner för upptäckt av vägfriktion i Kanada genom kontinuerlig mätning av information från däcksensorer, som kopplas ihop med andra fordonsdata och ansluts till Goodyears molnbaserade algoritmer för att optimera fordonets prestanda. Friktionsberäkningar från Goodyears SightLine-lösning kunde framgångsrikt upptäcka förhållanden med lågt grepp, till exempel snöiga eller isiga förhållanden, och göra denna information tillgänglig för Gatiks autonoma fordonsflotta, vilket förbättrade säkerheten och prestandan för Gatiks kommersiella verksamhet i det utmanande vinterklimatet i Kanada.

Med hjälp av data om vägfriktion kan däck bidra till smidigare, säkrare och mer hållbar körning. Detta är viktig information för autonoma fordon när det gäller vägplanering och rekommendationer för säker körhastighet, accelerationsgränser och distans till framförvarande fordon.

Goodyear SightLine-tekniken är utformad för att mäta däckets slitage, belastning, lufttryck och temperatur. Den kombinerar detta med data om vägväder i realtid och egenutvecklade modeller för gummifriktion för att uppskatta friktionspotentialen mellan däck och väg. Genom att ha denna information i realtid kan Gatiks flotta reagera säkert och effektivt på utmanande förhållanden inom sitt operativa designområde (ODD). Goodyears SightLine-teknik har enorma framtida konsekvenser för autonom körning, men i år väntas Goodyear också använda Goodyear SightLine-tekniken på utvalda originalfordon, vilket ger omedelbar nytta på dagens mobilitetsmarknad.

About Däckavisen 1216 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!