Däckmässa skjuts upp till 2021

däckmässa köln

Tire Cologne skjuts upp till 2021, nytt datum 18-20 maj 2021.

Efter diskussioner och i överenskommelse med partners vid det tyska branschförbundet för däckhandlare och regummerare (Bundesverband Reifenhandel och Vulkaniseur-Handwerk eV (BRV)), har Koelnmesse GmbH beslutat att skjuta upp TIRE COLOGNE 2020, som var planerad till 9 -12 juni 2020, till maj 2021.

Ledningsgruppen för Koelnmesse beslutat att inte organisera några egna evenemang från Koelnmesses sida förrän i slutet av juni 2020. Det här beslutet stöttas av krishanteringsteamet i staden Köln, som också vid ett möte 18.03 .2020 rekommenderade att avbryta mässor under denna period.

Detta händer också mot bakgrund av avtal som träffades den 16.03.2020 mellan den tyska federala regeringen och regeringarna i de tyska staterna – om fastställande av gemensamma riktlinjer för hantering av coronavirusepidemin och uttrycklig information om allmän stängning av mässor och utställningar.

Koelnmesse väljer att annonsera detta så tidigt som möjligt för att ge utställare och besökare till TIRE COLOGNE en säker planering. De nuvarande omständigheterna tillåter emellertid inte de intensiva förberedelser som krävs för en framgångsrik mässa som också är säker för alla inblandade deltagare. Efter noggranna analyser av alla tillgängliga alternativ har THE TIRE COLOGNE nu omplanerats 18-20 maj 2021.

BRV står helt bakom Koelnmesses besluta om att skjuta upp TIRE COLOGNE 2020. Utställarnas och besökarnas hälsa är fortfarande det viktigaste för BRV.

Profilbild
About Joakim Held 601 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen