Continental kan producera däck från återvunna PET-flaskor redan nästa år

Foto: Continental Däck Sverige AB

Continental har tillsammans med OTIZ, textiltillverkare och specialist på fiber, utvecklat en särskild teknologi som gör det möjligt att återvinna PET-flaskor och använda detsamma för däckproduktion.

Det nya hållbara polyestergarnet utvinns från PET-flaskorna (polyetentereftalat) genom en mekanisk process, utan några mellanliggande kemiska steg. Tekniken gör att polyestergarnet klarar de höga krav som ställs på ett däck och därför helt kan komma att ersätta konventionell polyester. Tekniken kommer tas i bruk under 2022 som ett led i Continentals hållbarhetsstrategi mot en cirkulär ekonomi.

– Redan nästa år kommer vi kunna använda material från återvunna PET-flaskor i däckproduktionen. I den innovativt utvecklade återvinningsprocessen spinns fibrerna från återvunnen PET utan att materialet först måste brytas ned, säger dr Andreas Topp, ansvarig för material, processutveckling och industrialisering på affärsområdet Däck på Continental och fortsätter. Under årets bilmässa IAA MOBILITY i München, kommer vi att presentera ett konceptdäck med polyestergarn tillverkat av just återvunna PET-flaskor. Med hjälp av återvunnet polyestergarn tar vi ytterligare ett viktigt steg i riktning mot cirkulär ekonomi.

Som en del av återvinningsprocessen sorteras först flaskorna, lock avlägsnas och slutligen rengörs flaskorna. Efter mekanisk strimling smälts de ner och granuleras. Detta följs sedan utav så kallad polymerisation i fast tillstånd och en modifierad spinnprocess.

– Vår modifierade tillverkningsprocess gör det möjligt att framställa polyestergarn för däckkonstruktion från PET-flaskor utan någon polymeriseringsprocess från monomerer (byggstenarna i polymerer), förklarar dr Derren Huang, chef för forskning och utveckling på OTIZ.

Traditionell PET (polyetentereftalat) har länge använts som material inom bildäcks-konstruktion då den behåller formen även under höga belastningar och temperaturer och därmed kan säkerställa säkerheten vid olika körhastigheter. Laboratorietester samt däcktester utförda av Continental har visat att sekundära råmaterialfibrer som polyestergarn håller samma kvalitet som original-PET och är lika stabila och särskilt lämpliga för däck på grund av deras seghet och termiska stabilitet. Idag består ett vanligt personbilsdäck av cirka 400 gram polyestergarn, vilket motsvarar 60 återvunna PET-flaskor för en komplett uppsättning däck.

Återvinning blir allt viktigare inom utveckling och produktion av premiumdäck. Senast 2050 siktar Continental på att använda 100 procent hållbart producerade material i sina däckprodukter. Ökningen kommer att ske successivt och med hjälp av återvunnen PET tar Continental ytterligare ett steg på vägen mot en cirkulär ekonomi.

– Vi anser att avfall är morgondagens produktionsmaterial i framtidens cirkulära ekonomi. Continentals engagemang för att aktivt forma och driva denna transformation ger vår framtida verksamhet ett försprång och så även vår framtida lönsamhet. Vår ambition är tydlig; senast 2050 vill vi ha helt slutna produkt- och resurskretslopp tillsammans med våra partners och leverantörer, säger Claus Petschick, hållbarhetschef på affärsområdet Däck på Continental.

About Däckavisen 1082 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!