Bridgestone upptas i Dow Jones Sustainability World Index

Bild: Bridgestone

Bridgestone Corporation har valts ut för att ingå i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), ett globalt erkänt hållbarhetsindex. Dessutom har företaget för 13 år i rad ingått i Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index, som består av företag i Asien och Stillahavsområdet.

Dow Jones Sustainability Index-serien är en serie globalt erkända hållbarhetsindex för investerare, som utvecklats i samarbete mellan S&P Dow Jones Indices och RobecoSAM och som består av företag som uppvisar övergripande kompetens. De ingående företagen väljs ut genom kvantitativa mätningar av hållbarheten hos mer än 10 000 tillämpliga större företag runt om i världen ur ett perspektiv av miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer (ESG-faktorer). DJSI World-indexet lyfter fram företag som är rankade bland de 10 % bästa inom sina respektive branscher av de 2 500 största börsnoterade företagen. År 2022 var bolaget ett av de cirka 330 företag som valdes ut för att ingå i detta index som en del av branschgruppen Automobile and Auto Component.

Bridgestone Group har placerat hållbarhet i centrum för sin ledning och affärsverksamhet och med företagets åtagande “Bridgestone E8 Commitment “, påskyndar företaget omvandlingen för att förverkliga sin vision: “Mot 2050 fortsätter Bridgestone att tillhandahålla socialt värde och kundvärde som ett företag med hållbara lösningar.” I DJSI World-utvärderingen 2022 fick Bridgestone full poäng för materialitet, innovationshantering, miljörapportering och social rapportering. Dessa poäng anses vara en återspegling av omfattande utvärderingar av företagets olika initiativ för att stödja ett hållbart samhälle. Dessa initiativ inkluderar de för att implementera Sustainability Business Model, som är utformad för att säkerställa kopplingen mellan affärs- och hållbarhetsaktiviteter för att främja cirkulära ekonomier och koldioxidneutralitet i hela värdekedjan, och för att bygga upp Management Fundamentals för värdeskapande som utgör en oumbärlig grund för att agera som ett ansvarstagande företag, såsom att förbättra företagsstyrning och främja mänskliga rättigheter och ansvarsfulla arbetsmetoder.

Bland de initiativ som leder till en hög uppskattning finns följande. För mer information, se Bridgestone 3.0 Journey Report 2022 (integrerad rapport) och hållbarhetssektionen på Bridgestones webbplats.

– Upprättande och offentliggörande av mål och nyckelindikatorer för hållbarhetsfrågor.
– Löpande förbättringar när det gäller miljöprestanda (energiförbrukning, vattenförbrukning, avfallsutsläpp etc.).
– Utveckling av processer för att säkerställa att mänskliga rättigheter beaktas.

Med “Bridgestone E8 Commitment”, som fungerar som vägledande faktorer för att påskynda omvandlingen, kommer Bridgestone att engagera sig för att förverkliga ett hållbart samhälle genom att skapa värde tillsammans med samhället, partners och kunder samtidigt som man uppnår både hållbarhet och affärstillväxt.

About Däckavisen 1216 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!