Arbetsmiljöverket gör mer nu än de gjort på 20 år

Arbetsmiljöverket har en tillsynsaktivitet (SAM-Ergo) som inspekterar ett stort antal arbetsställen som bland annat håller på med däckbyten, inspektioner som började i slutet av maj 2018.

– Dessutom har SFVF gjort ett stort antal anmälningar mot verkstäder där vi fått information om att allt står inte rätt till. Det råder också okunskap om, att en arbetsgivare som utstationerar sina arbetstagare i Sverige ska se till att följa de svenska lagarna om arbetsmiljö, arbetstider, semester, föräldraledighet och diskriminering, säger Bo Ericsson, vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

Branschen har här ett stort problem, något som SFVF får rapport om i princip dagligen. En utstationerad arbetstagare i Sverige är en person som vanligtvis arbetar i ett annat land men skickas till Sverige av sin arbetsgivare för att arbeta här under en begränsad tid. En arbetsgivare som utstationerar sina arbetstagare i Sverige har sitt säte i ett annat land och tillhandahåller tjänster över gränserna. Arbetsgivaren utstationerar sina arbetstagare i Sverige under begränsad tid.

Det pågår även flera andra projekt och tillsynsaktiviteter inom Arbetsmiljöverket, till exempel osund konkurrens där Arbetsmiljöverket gör oanmälda inspektioner på arbetsställen tillsammans med andra myndigheter, exempelvis Skatteverket och gränspolisen.

– Jag gläds över att vi har en bra relation med Arbetsmiljöverket och att vi kan få göra vår röst hörd, säger Bo Ericsson.

Att SFVF tillsammans med samarbetspartners (SINF) fick möjligheten att vara med i arbetet att se över AFS 1998:8 (Föreskriften för arbete i motorbranschen) är också väldigt bra. Föreskrifterna gäller arbete med fordon och motorer, till exempel reparation, tvättning och skrotning. Föreskrifter brukar ses över var femte år men denna har inte setts över sedan 1999 och det är inte så bra.

– Att det inte har varit någon översikt under så många år, kan ju bero på att vi inte har funnits i mer än fem år. Det känns tryggt att ha bra juridisk kunskap med sig i form av Alexander och Vanessa som är chefsjurist respektive bolagsjurist på SINF, säger Bo Ericsson.

Nu ska SFVF träffaprojektgruppen för SAM-Ergo tillsammans med representanter för däckverkstäder och verkstadskedjor i början av 2019. Då kommer SFVF också att ställa som krav att alla arbetsmiljömyndigheter i EU:s medlemsländer gör inspektioner på bemanningsföretag och deras kundföretag.

– Det finns en pilotverksamhet som kallas CBE, Cross Border Enforcement, och om detta vill vi tipsa. Vi vet att arbetsmiljömyndigheterna inspekterar bemanningsföretagen i sina respektive länder och myndigheten i ett annat land inspekterat kundföretaget – företag som hyr in arbetstagare från andra länder. Vi känner till att det är osund konkurrens bland annat från några baltiska bemanningsföretag som hyr ut personal till en franchisekedja i Sverige, säger Bo Ericsson och avslutar:

– SFVF tar tacksamt emot namn och uppgifter på sådana utländska bemanningsföretag eller verkstäder, så hör av dig till oss om du har information. Nu kan SFVF nyttja de kanaler som är etablerade inom EU.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!