Varning för katastrofläge inom fordonsbranschen

Debatt: Öppet brev undertecknat av Bo Ericsson, VD SFVF och Benny Wallin, Utbildningsansvarig Verkstadsföretagarna

Katastrof för Sverige
SCBs prognos över antalet lärare i Sverige visar att behovet fram till 2031 är 80 000 nya lärare inom alla kategorier. Det innebär att det behövs ca 15 000 nya lärare per år. Sverige utbildar ca 10 000 lärare per år. Hur löser vi problemet och vems är ansvaret? Ligger ansvaret hos våra företag, Skolverket eller politikerna?

Katastrof för fordonsbranschen
Till fordonsbranschens gymnasieskolor finns det idag ett behov av 1000 yrkeslärare. På 180 gymnasieskolor arbetar 550 fordonslärare, varav 37 % är obehöriga (har ingen högskoleutbildning). Årligen utbildas 70 nya fordonslärare, uteslutande på halvfart (3 år). Många fordonslärare väljer att sluta under sin utbildning. Var och hur hittar vi tillräckligt många medarbetare som vill utbilda sig till fordonslärare? Utbildningen tar 1 ½ år på heltid eller 3 år på deltid och utgörs mest av självstudier.

Katastrof för det enskilda företaget
Om vi inte har tillräckligt många moderna yrkeslärare, får vi inga anställningsbara nya medarbetare i framtiden. Vi kommer då att tvingas köpa över yrkesmän från konkurrerande företag. Följden blir att lönsamheten sjunker eller uteblir, vilket kan leda till att verkstäder måste läggas ner.

Katastrof för samhället
Vilka personer ska serva och underhålla våra moderna bilar, om vi inte har fordonslärare som kan utbilda elever i modern teknik, ekonomi, säkerhet och kundrelationer? Lycksökare kommer att etablera sig på vår marknad, svartjobben kommer att öka, riskfyllda jobb med gas, el och hybrider kommer hanteras av personer med otillräcklig kunskap. Transportkedjan med varor och personer kommer inte att utvecklas. Allt på bekostnad av miljö och säkerhet!

Vårt gemensamma mål:  Vänd katastrofläge med siktet inställt på framgång!
1. Den enda vägen för att undvika en katastrof är att vi i företagen, oavsett storlek, nu engagerar oss och bidrar med förslag på mekaniker/tekniker, vilka snarast kan utbilda sig till lärare.

  1. Företagen måste engagera sig och bidra med kompetens i skolans arbete. Branschambassadörer och APL är framgångsfaktorer.
  2. Alla verkstäder oavsett inriktning MÅSTE kontinuerligt kompetensutveckla sin personal. Utnyttja de ESF-bidrag som vi erbjuder. 

Verkstadsföretagarna och SFVF driver sedan två år tre olika projekt för att utveckla branschens verkstadsföretag. Klarar vi inte de här tre målen kommer katastrofläget bli verklighet!

About Däckavisen 1160 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!