Svensk representant i arbetsgrupp för nytt gruppundantag

Bild: Robert Hård, Mekonomen Group.

I samband med att den europeiska samarbetsorganisationen för den fristående bileftermarknaden, FIGIEFA, valt och presenterat sin arbetsgrupp för den nya konkurrensregleringen, det vertikala gruppundantaget för motorfordonsunderhåll inom EU, som införs 2023, står det klart att Sverige kommer att finnas representerat med sakkunnig expertis.

Det är Robert Hård, direktör juridik och hållbarhet på SBF-medlemmen Mekonomen Group, som valts in i arbetsgruppen som juridiskt sakkunnig.

Robert Hård har efter 17 år som bolagsjurist inom Meca, och senare även hela Mekonomen Group, djupa kunskaper i bolags- och affärsjuridik med särskild inriktning på motorbranschen och dess eftermarknad.

Robert har bland att bistått SBF med sin expertis i det inom EU mycket uppmärksammade konkurrensmålet avseende Kia:s konkurrensbegränsande garantivillkor på den svenska marknaden. Villkor som visade sig strida mot EU:s konkurrensreglering, EU:s förordning 461/2010, med en fällande och vägledande dom för resten av EU som resultat.

Arbetet kommer att inledas under sommaren samt pågå 2020–2021.

Profilbild
About Joakim Held 482 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen