Stockholms stads konstgräsrekommendation på remiss – allvarliga faktafel och undermåliga skötselkrav

Igår lämnade Svensk Däckåtervinning sitt remissyttrande avseende Stockholms Stads rekommendation för konstgräsplaner. Rekommendationen innehåller allvarliga faktafel, saknar viktiga perspektiv och har fokus på materialval istället för skötsel. Genom korrekt skötsel kan granulatspill till naturen nästan helt elimineras vilket Stockholm stad har missat. 

Stockholms stads rekommendation för konstgräsplaner har varit ute på remiss och Svensk Däckåtervinning lämnade igår  sitt remissyttrande. Rekommendationen saknar flera viktiga perspektiv såsom krav på funktionalitet, miljö- och hälsomässig helhetssyn, beskrivning av alternativ med mera. Rekommendationen har helt fokuserat på materialfrågor trots att nyttjande och skötsel har i särklass störst påverkan på miljön. Genom korrekt skötsel kan granulatspill till naturen praktiskt taget elimineras.

Rekommendationen är också behäftad med ett mycket stort antal felaktigheter i urval och referenser till tillgänglig kunskap och forskning. Den bygger även på kemiska analyser som går rakt emot de regelverk och riktlinjer som rekommendationen ger sken av att luta sig emot. De hälsomässigt säkra och miljömässigt bästa lösningarna som bygger på infyllnad av återvunnet däckgranulat straffas ut av rekommendationen utan sakliga skäl och med vilseledande resonemang. Detta material sparar både betydande mängder koldioxid men även cirka 1 miljon kronor per plan jämfört med andra infyllnadsalternativ.

– Istället för att ta ansvar för att skötseln av konstgräsplanerna inte ger upphov till spridning av mikroplaster, fokuserar Stockholms stad på valet av material där man dessutom utgår från felaktiga analyser. Konsekvensen blir att kommunen börjat experimentera med nya material som är mindre säkra för spelarna, dyrare och har större miljöpåverkan än återvunnet däckgummi, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Stockholm borde ta chansen att leda vägen mot ökad cirkulär ekonomi genom att anta ett systemperspektiv och se till total resursförbrukning och miljöpåverkan för olika planlösningar. Man borde i samband med detta se till riskbedömningar istället för att diskvalificera säkra material utifrån påstådda osäkerheter avseende innehåll. Både nyuttag av tekniska material och biologisk rovdrift måste minska om vi ska rädda planeten. Det visar inte minst WWF:s senaste rapport om utrotning av djur kopplat till överkonsumtion. Lösningen ligger i att möjliggöra, och inte som Stockholms stad försvåra, materialåtervinning, avslutar Fredrik Ardefors

Svensk Däckåtervinning hemställer att rekommendationen bör dras tillbaka och omarbetas. Svensk Däckåtervinnings hela yttrande återfinns här.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!