Stigande priser på drivmedel förändrar körbeteende

Bild: Pexels

Att priset på både el och bränsle har stigit till nya rekordnivåer har knappast undgått någon. Men hur har det påverkat landets bilister när det kommer till den faktiska körningen? I Däckbarometern 2022 uppger över hälften att de anammat en ny körstil.

Däcktillverkaren Goodyear har inför vintern tillfrågat 1 000 svenska bilister om deras körvanor. Det visar sig att 54 procent har förändrat sitt körbeteende till följd av de rådande drivmedelspriserna. Bland de som kör en bensin- eller dieseldriven bil svarar 61 respektive 64 procent att de förändrat sin körning, medan endast 44 respektive 48 procent av el- och hybridbilförarna svarar samma sak.

Den vanligaste förändringen i körbeteendet är att försöka köra sparsamt genom att använda sig mer av EcoDriving. Detta uppger 43 procent, medan 36 procent svarar att de börjat hålla nere hastigheten. Vidare uppger närmre en tredjedel att de släpper på gasen i nedförsbackar och en av fem uppger att de ser till att ha rätt lufttryck i sina däck.

– Att hastighet och körstil kan ha inverkan på bränsleförbrukningen är något som många känner till. Däremot är det färre som vet hur mycket däcken faktiskt kan påverka. Faktum är att däcken står för upp till 20 procent av bilens bränsleeffektivitet i EU-däckmärkningen kan du köra längre på varje full tank. Dessutom är det viktigt att ha rätt lufttryck i däcken. För lågt däcktryck ger högre rullmotstånd och ökar därför bränsleförbrukningen, säger Claes Hedström, General Manager Sales Consumer Nordic.

Däcken är den enda kontakten mellan din bil och vägen. Däcktrycket påverkar bilens väghållning och bränsleeffektivitet samt hur den beter sig när du svänger och bromsar. Detta är egenskaper som du måste kunna lita på. Ett däck med fel tryck slits dessutom ut fortare och kan vara osäkert att köra med. Du bör kontrollera däckens tryck minst en gång i månaden. Trots det visar undersökningen att endast 12 procent av svenskarna gör det. Det vanligaste är att kontrollera däcktrycket var tredje till var sjätte månad, vilket 24 procent svarar.

Tre tips på hur du kan hålla bränslekostnaderna nere:

1. Planera din körning

Genom att hålla koll på vad som händer runt om en i trafiken kan du planera din körning och därmed minska din bränsleförbrukning. Det innebär exempelvis att köra i en jämn hastighet, planera din rutt och hålla avstånd till medtrafikanter. Att undvika hastig acceleration och inbromsningar samt att försöka släppa på gasen i nedförsbackar gör att du kan spara på bränslet.

2. Kontrollera däcktrycket

Många fordon är nu utrustade med elektroniska däcktrycksövervakningssystem (TPMS) men trycket bör fortfarande kontrolleras manuellt med en tryckmätare. Utför mätningen när däcken är svala eftersom däck blir varma när du kör, vilket kan påverka avläsningen. Skruva av ventilkåpan och placera mätaren över ventilen. Därefter läser du av trycket och jämför det med det rekommenderade värdet som du finner i ägarhandboken till din bil eller på en klisterlapp som sitter på insidan av förardörren. Visar sig trycket vara för lågt kan du fylla på däcken med mer luft, antingen på en verkstad eller med en egen luftkompressor. Du bör kontrollera däckets lufttryck minst en gång i månaden och ett tips är att passa på att även kontrollera mönsterdjupet på samma gång.

3. Håll hastighetsbegränsningarna

Att undvika för höga hastigheter är inte enbart viktigt för säkerheten på vägarna, det håller även nere bilens bränsleförbrukning. Förbrukningen är som högst när bilen accelererar och ju snabbare bilen färdas, desto mer bränsle går det åt. Genom att exempelvis sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h kan du spara 0,5-1 deciliter per mil1.

About Däckavisen 1189 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!