Stark tillväxt för Nokian

Nokian tyres
Bild: Nokian

Den finländska däcktillverkaren Nokian Tyres redovisar en ökad nettoomsättning med jämförbara valutor med 24,6 % för det tredje kvartalet 2021.

Den här versionen är en sammanfattning av Nokian Tyres delårsrapport januari–september 2021.

Juli–september 2021

  • Nettoomsättningen var 443,5 miljoner euro (349,9 i juli–september 2020) och ökade med 26,8 %. Med jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 24,6%.
  • Segmentens rörelsevinst var 96,9 miljoner euro (69,3). Rörelsevinsten var 89,1 miljoner euro (62,3).
  • Segmentens resultat per aktie var 0,54 euro (0,44). Vinsten per aktie var 0,50 euro (0,38).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -81,0 miljoner euro (7,1) på grund av ökat rörelsekapital.
  • I september tillkännagav Nokian Tyres sin reviderade medeltidsstrategi och uppdaterade mål. På medellång sikt är omsättningsmålet 2 miljarder euro. Mål för segmentens rörelseresultat och segment ROCE ligger på nivån 20%.

Januari–september 2021

  • Nettoomsättningen var 1 201,5 miljoner euro (900,4 i januari–september 2020) och ökade med 33,4 %. Med jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 34,9 %.
  • Segmentens rörelsevinst var 236,8 miljoner euro (110,1), med en negativ valutaeffekt på cirka 14 miljoner euro. Rörelsevinsten var 215,2 miljoner euro (48,6).
  • Segmentens vinst per aktie var 1,35 euro (0,60). Vinsten per aktie var 1,22 euro (0,22).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -96,1 miljoner euro (-6,6) på grund av ökat rörelsekapital.

Vägledning för 2021 (oförändrad)

Under 2021 förväntas Nokian Tyres nettoomsättning med jämförbara valutor och segments rörelseresultat att växa betydligt.

Den globala efterfrågan på bilar och däck förväntas öka, men covid-19-pandemin fortsätter att orsaka osäkerhet för utvecklingen.

Jukka Moisio, VD och koncernchef:

“I juli–september uppnådde vi en rekordhög nettoomsättning för tredje kvartalet. Tack vare en bra prestation från alla våra affärsenheter och affärsområden, tillsammans med tidiga leveranstider, ökade nettoomsättningen med jämförbara valutor med 24,6 %. Segmentens rörelseresultat ökade avsevärt drivet av högre försäljningsvolym.

Som väntat var ökade råvaru- och logistikkostnader, inklusive bristen på containerkapacitet, synliga under tredje kvartalet. Vi har vidtagit mildrande åtgärder, inklusive prishöjningar, för att minska effekten av kostnadsinflation. Dessa åtgärder ledde till ett högre genomsnittligt försäljningspris under tredje kvartalet. Vi har aviserat ytterligare prishöjningar på ett brett utbud av marknader och produkter, och vi kommer att fortsätta att noggrant kontrollera kostnaderna, eftersom kostnadsinflationen förväntas fortsätta.

Vi drev den ryska fabriken och Heavy Tyres fabrik med full kapacitet för att säkerställa tillgängligheten av våra premiumprodukter. I USA fortsatte vi att öka produktionen för att nå en produktion på cirka en miljon däck 2021. I Finland ökar vi vår produktionskapacitet för personbilsdäck med cirka 30 % i år, vilket tillkännagavs i mars.

I september tillkännagav vi Nokian Tyres reviderade tillväxtstrategi och uppdaterade finansiella och icke-finansiella mål. Icke-finansiella mål fokuserar på att tillföra nya miljö- och säkerhetsinnovationer till produkter, minska CO ₂- utsläppen, ytterligare förbättra säkerheten på arbetsplatsen och övervaka leverantörernas hållbarhet. Våra finansiella mål är att nå 2 miljarder EUR i omsättning och hålla lönsamheten på en hög nivå genom att sikta in segmentens rörelsevinst och segmentens ROCE på en nivå på 20 %. Efter tredje kvartalet var den rullande nettoomsättningen under de senaste 12 månaderna 1,6 miljarder EUR, segmentens rörelsevinst 19,6 % och segmentens ROCE 14,4 %. Dessa resultat bekräftar att vårt team är på rätt väg.”

About Däckavisen 861 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen