Snö- och isgrepp snart på däcketiketten, nu även för tunga fordon

snögrepp isgrepp däck

Renare, säkrare och tystare däck: Etiketterna ska bli mer synliga för konsumenterna

EU uppdaterar sina regler om däckens energieffektivitetsmärkning och utökar etiketterna till att även gälla för däck till tunga fordon. Etiketterna ska visas mer synligt för konsumenterna och inkludera information om snö- och isgrepp. Rådet antog den 4 mars sin förhandlingsposition om de nya reglerna.

De nya reglerna kommer att gynna kunderna, som kan göra ett mer välgrundat val om deras däcks säkerhet och bränsleeffektivitet. De kommer också att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser inom vägsektorn och därmed hjälpa EU att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Rådets förhandlingsposition klargör och utökar tillämpningsområdet för det nuvarande regelverket. Den uppdaterade etiketten och införandet av information om snö och isgrepp till blir ett krav. Nya krav beträffande hur etiketten skall visas, inklusive för distansförsäljning och försäljning på internet, kommer att förbättra synligheten för kunderna och se till att de är fullt informerade när de fattar köpbeslut. Förordningen förbättrar också verkställigheten genom att skapa en skyldighet att registrera däck i en produktdatabas.

Förordningen utvidgas för första gången till lastbilsdäck och bussdäck. Tidigare gällde reglerna endast personbilsdäck och lätta lastbilsdäck. Rådets ståndpunkt möjliggör även framtida upptagning av däck som regummerats, när en lämplig testmetod för att mäta prestanda hos sådana däck har utvecklats. En ny klausul ger möjlighet till framtida införande av livslängd och slitage som en parameter för etiketten när lämpliga testmetoder är tillgängliga.

Bakgrund

Syftet med däckmärkningssystemet är att minska utsläppen av växthusgaser och buller i transportsektorn och öka trafiksäkerheten genom att bättre informera konsumenterna om bränsleeffektivitet, buller och säkerhetsparametrar hos de däck de köper. Vägtransporter står för cirka 22% av EU: s totala växthusgasutsläpp och däck, huvudsakligen på grund av att däckens rullmotstånd, står för 5-10% av fordonets bränsleförbrukning. En minskning av däckets rullmotstånd bidrar därför till att sänka utsläppen samtidigt som det ger konsumenterna kostnadsbesparingar tack vare lägre bränsleförbrukning.

En översyn av reglerna var nödvändig, eftersom en översyn av den nuvarande lagstiftningsramen visade att däckmärkningssystemet inte fullt ut nådde sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn på grund av etiketternas dåliga  och bristande tillsyn av efterlevnaden.

Nästa steg

När Europaparlamentet har antagit sin ståndpunkt i ärendet kan inter-institutionella förhandlingar inledas.

Läs hela förslaget och detaljer här:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9185-2018-INIT/en/pdf

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!