Skatteverket förtydligar gällande personalliggare

Däckbranschen

Personalliggare – nytt ställningstagande från Skatteverket

Skatteverket har nu kommit med ett nytt ställningstagande för vad som utgör verksamhetslokal vid blandad verksamhet för de verkstäder som omfattas av kravet att föra personalliggare meddelar SFVF.

Förtydligandet anger i korthet att utrymmet där företaget bedriver sin fordonsserviceverksamhet måste vara väl avskärmat från all övrig verksamhet för att denna också inte ska omfattas av kravet på att föra personalliggare.

Enligt Skatteverket görs det alltid en helhetsbedömning i enskilda fall för hur pass väl fordonsserviceverksamheten kan urskiljas från övrig verksamhet vid en kontroll. För att verkstadsdelen på ett företag dock utan tvivel ska anses utgöra en egen verksamhetslokal bedömer Skatteverket att följande kriterier ska vara uppnådda:

  • Det ska finnas tydliga fysiska avgränsningar såsom väggar, dörrar, staket, stängsel eller annan naturlig avgränsning och öppen planlösning får alltså inte förekomma mellan olika verksamheter.
  • Två eller flera utrymmen som ligger i anslutning till varandra måste också vara avskärmade.
  • Det får inte vara för enkelt att förflytta sig mellan verkstadsdelen och övriga utrymmen utan det behövs nyckel, passerkort eller liknande för att ta sig mellan utrymmena.

Vad som också förtydligats är att all egen personal inom företaget som överhuvudtaget befinner sig i verkstaden nu ska föras in i personalligaren. Att befinna sig i lokalen innebär alltså att vara ”verksam” enligt Skatteverket. Detta berör exempelvis en kundmottagare, en reservdelskvinna, städpersonal eller säljare som befinner sig i lokalen oavsett vad de gör för arbete eller i vilket syfte de befinner sig där. Personal som rör sig mellan dessa utrymmen under dagen kan dock vara inskrivna hela sitt arbetspass.

Läs mer om ställningstagandet här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/372180.html?date=2018-11-07

About Däckavisen 1166 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!