SFVF vill låta kunden välja skadeverkstad

SFVF däckbranschen

En kommande rapport från Konkurrensverket tar upp försäkringsbolagens sätt att styra valet av skadeverkstad.

Rapporten skulle redan ha varit klar men de senaste budet från myndigheten är strax innan eller efter semestern. Innehållet som gör den intressant för motorbranschens eftermarknad är granskningen av försäkringsbolagens sätt att arbeta med märkesförsäkringar och deras koppling till märkesauktoriserade skadeverkstäder. Ett upplägg som strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Verkstadsföreningen SFVFs jurist Ulf Stefansson påpekar också att det i längden handlar om konsumentens fria val och fordonsägarnas möjlighet till lägre försäkringspremier.

– Jag ser fram emot den färdiga rapporten, där har vi har varit med och lyft fram viktiga synpunkter som vi självklart hoppas ska komma med, säger han.

Fordonsförsäkringar är ett av de områden som konkurrensverket anser vara problematiska för landets konsumenter – det andra gäller djurförsäkringar.

– När det handlar om skadereparationer har motorbranschen skapat ett eget regelverk som inte följer EU:s regelverk om fri konkurrens på eftermarknaden, förtydligar Stefansson.

Nuvarande EU-förordning innebär som bekant att landets märkesoberoende verkstäder får utföra service och reparation av ett fordon med bibehållen garanti så länge de följer tillverkarens reparationsanvisningar. Detsamma gäller användandet av eftermarknadsdelar om de är av motsvarande eller bättre kvalité än original. En förordning som även inkluderar skadeverkstäder men där verkligheten utesluter landets fristående skadeverkstäder och användandet framför allt av eftermarknadsplåt.

– Det som krånglar till det är märkesförsäkringarna som generalagenterna handlar upp – alla utom Porsche. Försäkringsbolagen styr tillsammans med tillverkarna även märkesverkstäderna att köpa märkesdelar och den fria eftermarknaden tillåts inte vara med, konstaterar Ulf Stefansson som förespråkar fri konkurrens.

I dag tjänar importörerna på märkesförsäkringen och de stora förlorarna är konsumenten som tvingas betala för något som ingår automatiskt när du köper en ny bil.

– Skulle du dessutom krocka så är självrisken avsevärt högre än om du hade tecknat en vanlig helförsäkring. Att dessutom kalla det vagnskadegaranti är också fel eftersom det är förknippat med en självrisk, påpekar Stefansson.

Men det största problemet är enligt SFVF försäkringsbolagens styrning av vilka skadeverkstäder som ska få utföra arbetet.

– Tanken med EU-förordningen är fri konkurrens, men här åsidosätter försäkringsbolagen konkurrensreglerna. Däremot går det bra att ge bort arbetet om man har mycket att göra eller inte klarar att fixa skadereparationen själv. Tyvärr är det konsumenten som i slutändan blir drabbad med långa kötider och dyrare premier när det inte finns någon normal konkurrens.

Ulf Stefansson ser hellre en modell där kunden själv väljer skadeverkstad i stället för att försäkringsbolaget styr vem som får utföra reparationen.

– Problemet är välkänt men hittills har ingen vågat lyfta problemet som har legat och grott tillräckligt länge. SFVF värnar om den fria marknaden och händer inget denna gång blir nästa steg att pröva frågan rättsligt.

– I slutändan är det konsumenten som tjänar på en förändring med lägre försäkringspremier när priset på skadereparationer sjunker, avslutar Ulf Stefansson.

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!