SFVF ryter till om besiktning av gasfordon

däckbranschen fordonsbranschen däcktidning däckavisen

SFVF blir nedringda och får massor av e-post eftersom fordonsägare inte får sitt fordon godkänt vid besiktning av gastankar och kringutrustning. Gastanktillverkare följer samma föreskrifter och regelverk som finns på internationell nivå vid tillverkning av gastankar. Det gäller alla typer av tankar – stål som komposit. Det finns fyra olika typer av tankar för metandrift.

I och med att man följer samma tillverkningsföreskrifter så spelar det ingen roll på vilket bilmärke tankarna är monterade. De ska kontrolleras på samma sätt, vilket också är också reglerat i föreskrifter/regelverk.

– I grund och botten är det enkelt. Det är Konsumenttjänstlagens paragraf 4 som gäller, det vill säga att kontrollen ska ske fackmässigt. Det i sin tur betyder att den som utför kontrollen har relevant utbildning, utrustning, verktyg med mera. För en godkänd tekniker med utbildningsintyg har detta en giltighetstid på tre år, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

– Det är föreskriften TSFS 2017:54 med tillhörande ändringsföreskrifter som juridiskt gäller. Transportstyrelsen tar helt och fullt avstånd från alla listor när vi kontaktar dem. Det är inte reglerat genom svensk lagstiftning, det vill säga lag, förordning eller föreskrift, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF.

Om det visar sig att något ackrediterat besiktningsorgan tar sig friheter som ligger utanför deras befogenheter, bör detta meddelas tillsynande myndighet, Swedac eller Transportstyrelsen beroende av ärendets innehåll (se 5 kap. 3 a § fordonslagen, angående fördelning av tillsynsansvar).

Utöver detta har besiktningsorgan också möjlighet att själv ompröva egna beslut, enligt 4 kap. 3 § fordonslagen.

– Utöver det ovan nämnda, strider det mot konkurrenslagen 461/2010, säger Bo Ericsson.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!