SFVF leder arbetet för att minimera riskerna med gas- och elfordon

-Så mycket kompetens som samlades hos SFVF, för att diskutera och ta fram rekommendationer och vägledning, tror jag aldrig har skett tidigare, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

På mötet fanns SäkerhetsGruppen för Fordon (SGF). SGF består av Polisen (representerades av Thomas Mattisson), Brandkåren (representerades av Tommy Carnebo, Södertörns Brandförsvarsförbund via Skype), Fordonsbärgare (representerades av Christopher Hultin), Bildemonterare (representerades av Christian Johansson, Vimmerby Bildemontering), SOS International (representeras av Markku Reinkainen), Bildemonterarnas Riksförbund (representerades av Mikael Abraham), forskare från RISE (representerades av Max Rosengren), Training Partner (representerades av Carl-Henrik Voiner), Promeister (representerades av Andreas Forslund) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, representerades av Erik Egardt via Skype).  

Pernilla Bremer och Kjell-Olof Matsson från Transportstyrelsen närvarade också på mötet. Tranportstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag för att säkerställa att en olycka med en gasbuss, liknande den som inträffade i Stockholm, ej inträffar igen.

Behovet av säkerhetshöjande åtgärder är stort var vår samlade bedömning, säger Bo Ericsson.

Det är väldigt bra att det nu startas upp olika arbeten för att minimera risker med gas och elfordon. Under september kommer tre olika typer av möten ske; diskussioner, seminarier och workshops i syfte att leda fram till ökad säkerhet.

Tryckkärls-explosioner med fulla gastankar kommer testas på Sandö, simulering av elbilsbrand i tunnel, mm kommer att genomföras, – allt för att vi ska få kunskap om hur vi ska hantera och informera alla som berörs.

Att få vara med i framkant för våra medlemmars och branschens bästa känns väldigt bra, eftersom det råder alldeles för stor okunskap i området, avslutar Bo Ericsson.

About Joakim Held 974 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!