SFVF kräver gröna regskyltar på gas- och e-fordon efter olyckan i Stockholm

Tyvärr uppstår det bränder av olika skäl även om gas och e-bilar är säkra, säger Bo Ericsson som har lång erfarenhet inom fordonsbranschen. Vi som branschförening blir ofta kontaktade av Räddningstjänsten och andra som berörs vid eventuella olyckor. Polisen, Brandkåren, Ambulanspersonal, Bärgare, Bildemonterare med flera har många frågor om gas och e-fordon som man vill ha besvarade.

Ett av de största problemen är att snabbt identifiera typen av fordon. Hur ska de som är först på plats veta vilket framdrivningssystem fordonet har? Drivs det av el, gas, bensin eller batteri? Alla bränslen har sina risker och därmed olika metoder för att bekämpa exempelvis en eldsvåda. När jag får läsa: ”Jag kände hettan från explosionen och det regnade splitter på min bil”, blir jag orolig, säger Bo Ericsson. Det borde vara 300 meters säkerhetsavstånd från en gasdriven buss, eftersom gastankar kan flyga långt, om inte säkerhetsventilen hinner lösa ut. Hinner säkerhetsventilen lösa ut, blir eldsflammorna upp emot 10–15 meter långa.

Eftersom händelseförloppet är oerhört snabbt, måste alla som är i närheten kunna hjälpa till när man larmar, genom att upplysa om att det är ett e-fordon eller gasfordon som är inblandat i olyckan.

Förra gången en olycka skedde i Sverige, var när en gasbuss brann den 12 juli, 2016 i Gnistängstunneln i Göteborg. Då slungades två brandmän iväg av tryckvågen och ytterligare en brandman skadades när han försökte undkomma att träffas av en gastank.

Tyvärr har inga framsteg skett när det gäller handhavande av gas- och elfordon. Eftersom vagnparken av miljöfordon ökar är det viktigt att Polisen och Räddningstjänsten snabbt får kunskap om vilka steg som måste vidtagas, för att undvika att någon skadas eller dör i onödan. SFVF arbetar för att få myndigheter och politiker att hörsamma denna viktiga fråga.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!